U pravu si! Online

Pružanje usluga

Prilikom pružanja usluga, osnovna pravila ista su kao i za prodaju robe. Kupac, to jest, korisnik usluge mora da je plati, a ti kao pružalac usluga moraš da ga obavestiš o usluzi i moraš da je izvršiš. Određene razlike ipak postoje.

Izvršavanje usluge

Usluga se smatra izvršenom onda kada je okončan ugovoreni posao (bilo da je reč o pismenom ili usmenom ugovoru). Usluga mora biti izvršena po pravilima struke i s profesionalnom pažnjom.

Rok za izvršenje usluge

Naravno, ugovoreni rok mora se poštovati, ali ako njega nema, dužan si da uslugu izvršiš u „primerenom“ roku — što se utvrđuje u svakom konkretnom lsučaju. Ukoliko ste ugovorili određeni rok, a ti ne možeš da ga poštuješ, potrošač ima pravo da raskine ugovor i traži naknadu štete.

Ti nisi odgovoran za bilo koje kašnjenje koje je izazvao korisnik usluge (traži da ga odmah ošišaš, a nije došao u zakazano vreme, recimo).

Poveravanje izvršenja usluge drugom

Posao možeš da poveriš nekom drugom preduzetniku, privrednom društvu ili fizičkom licu ako iz ugovora ili prirode posla ne proističe da baš ti moraš da izvršiš uslugu. Međutim, ti si odgovoran za kvalitet usluge koju je neko drugi izvršio po tvom nalogu.

Troškovi izvršenja usluge

Osim ako niste nešto drugo ugovorili, na tebi je da pokriješ troškove materijala koji ti je potreban da izvršiš plaćenu uslugu, i to, naravno, možeš da ugradiš u cenu.

Ako utvrdiš da su troškovi toliki da će cena biti znatno viša od one koju je potrošač mogao (razumno) da očekuje, ili da kvalitet usluge neće odgovarati njegovim potrebama, recimo, ako je naglo porasla cena materijala koji je on zahtevao — dužan si da ga bez odlaganja o tome obavestiš. Ukoliko je to nemoguće, moraš da obustaviš izvršenje usluge, osim ako ne možeš osnovano da pretpostaviš da on ipak ima nameru da se izvršenje usluge nastavi.

U slučaju da do nekih troškova dođe usled oštećenja ili uništenja materijala koji je bio u tvom posedu, a bez odgovornosti potrošača (dakle, tvojom krivicom ili slučajno), naknadu za te troškove ne možeš da zahtevaš od korisnika usluge. Dakle, cena ostaje ista.

Uticaj potrošača na način izvršenja usluge

Dužan si da potrošaču omogućiš da kontroliše obavljanje posla i da daje uputstva kad to odgovara prirodi posla. Tih uputstava moraš da se pridržavaš, a ako ga odbiješ, on te može na to upozoriti i odrediti ti rok za otklanjanje nepravilnosti.

Po isteku ovog roka, ako ne otkloniš nepravilnost, naručilac usluge može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete ukoliko do nje dođe.

Plaćanje

Ako nije ugovoren rok plaćanja, potrošač je dužan da plati uslugu posle izvršenja (to jest, „nakon što je posao okončan“). Potrošač ima pravo da prethodno pregleda ishod usluge i da je odobri pre plaćanja.

U slučaju da se tvoja obaveza sastoji iz više usluga koje ti inače posebno naplaćuješ (recimo, popravka mašine, prevoz, ugradnja), dužan si da potrošaču, na njegov zahtev, dostaviš pismenu specifikaciju ukupne cene, koja sadrži cene svih usluga pojedinačno.

Kad je ugovoreno plaćanje unapred

Ako je ugovoreno da se prvo izvrši uplata za uslugu, onda do plaćanja ništa nisi dužan da uradiš. Isto pravilo važi i ako je ugovoreno da kupac unapred plati deo usluge. U oba ta slučaja dužan si da ga bez odlaganja obavestiš da nisi izvršio uslugu, odnosno, da si je obustavio. Svaka šteta koja eventualno time nastane nadoknađuje se iz džepa kupca, s tim što si ti ipak dužan da otkloniš opasnost od štete po zdravlje ili znatne štete po imovinu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.0/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Odnosi sa potrošačima and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje