U pravu si! Online

Prodaja na daljinu i van poslovnih prostorija

Pod prodajom na daljinu podrazumeva se nuđenje robe ili usluga putem sredstava komunikacije potrošaču koji nije neposredno prisutan, a koji može telefonski, uplatom ili na neki drugi način izvršiti kupovinu. Tu pre svega spadaju kataloška prodaja, TV prodaja, trgovina putem pošte, štampanih pošiljki, reklamnih materijala s narudžbenicom, telefona, automata i tome slično.

Prodaja van poslovnih prostorija jeste putujuća trgovina, prodaja od vrata do vrata i tako dalje. To su slučajevi u kojima se prodaja ne obavlja u poslovnim prostorijama trgovca, ali su i on i kupac fizički prisutni na mestu prodaje.

Za obe ove vrste trgovine važe slična pravila.

Sadržina ponude

Putem bilo kog medija da nudiš robu ili usluge, ponuda mora sadržati sve bitne elemente koji su od značaja za njeno prihvatanje — cenu, rokove, troškove isporuke, reklamaciju i garanciju. Uz to, potrošaču moraš da objasniš koja mu sredstva pravne zaštite stoje na raspolaganju, kao i načine korišćenja prava na jednostrani raskid.

Obaveštenje mora sadržati i cenu komuniciranja ukoliko se ona ne obračunava po osnovnoj tarifi (recimo, slanje skupih SMS poruka).

Sva ova obaveštenja, dakle, moraju biti dostupna potrošaču pre zaključenja ugovora. Ako je iz nekog razloga to nemoguće učiniti u samoj ponudi (na primer, ukoliko u katalogu nema dovoljno prostora), potrošač mora biti obavešten naknadno, a najkasnije do isporuke robe ili započinjanja pružanja usluge.

Pravo kupca da se predomisli!

Na ovo moraš da računaš. U roku od 14 dana od zaključenja ovakvih ugovora potrošač može jednostrano da raskine ugovor slanjem obične izjave ili povraćajem robe, bez navođenja razloga. U tom slučaju dužan si da mu bez odlaganja vratiš iznos koji je on platio po osnovu ugovora, najkasnije u roku od 30 dana od kada te je kupac obavestio da raskida ugovor.

U nekim slučajevima kupci nemaju ovo pravo, između ostalog, kada cena zavisi od promena na finansijskom tržištu, u slučaju da je potrošač otpečatio zapečaćeni audio ili video snimak ili softver, u slučaju igara na sreću i ako je kupac zahtevao da uslugu izvršiš ranije. Ipak, ugovorom može biti predviđeno da kupac može da se predomisli i u ovim slučajevima.

Plaćanje

Plaćanje se može vršiti pouzećem, u gotovini ili na drugi način — uplatnicom ili platnim karticama. Takođe, ti možeš da ponudiš plaćanje na rate. Bitno je da od potrošača ne zahtevaš da plati unapred — to bi bilo suprotno zakonu.

Na tvoju firmu pada obaveza da obezbedi sigurnost transakcija, posebno u pogledu podataka o kreditnim i platnim karticama.

Neposredno oglašavanje

Zabranjeno je neposredno oglašavanje telefonom, faksom, elektronskom poštom ili drugim sredstvima komunikacije, bez prethodnog pristanka potrošača.

Zabranjeno je i slanje robe odnosno pružanje usluga potrošaču sa zahtevom za plaćanje robe ili usluga koje on nije naručio. Ako nešto od toga ipak primi, smatra se da je to poklon.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.8/5
(Ukupan broj ocena:2)
This entry was posted in Odnosi sa potrošačima and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje