U pravu si! Online

Obaveštavanje potrošača o uslovima prodaje

O robi ili usluzi koju kupuje potrošač mora biti obavešten na jasan i razumljiv način pre nego što mu ih prodaš, da bi mogao da odluči da li će uopšte da se upusti u kupovinu. Informacije koje on mora da dobije odnose se na to:

 • šta kupuje;
 • po kojoj ceni kupuje;
 • od koga kupuje;
 • kako će se izvršiti kupoprodaja;
 • kako plaća;
 • šta ako nešto krene naopako (kome da se žali, u kom roku će mu pritužba biti rešena…).

Koje od ovih detalja moraš da učiniš dostupnim kupcu u konkretnoj situaciji, zavisi od okolnosti. Na primer, jasno je da žvaka koju neko kupi u trafici služi za žvakanje, cena je napisana, plaća se odmah, uzimaš na licu mesta, niko ti tu žvaku neće isporučiti na kućnu adresu…

Zašto je bitno da informišeš kupca?

Ako bi došlo do sudskog spora, ti bi morao da dokazuješ da si potrošaču saopštio sve relevantne informacije i da su one bile tačne.

Imaj u vidu da se smatra da si samim činom prodaje zaključio ugovor o kupoprodaji s potrošačem, čak i ako nema pismenog ugovora. Zato i u tim slučajevima imaš obavezu i da obavestiš potrošača o pravu da raskine ugovor, na primer. Bilo da si ih izgovorio ili ne, svi podaci o robi ili usluzi na koje potrošač pristane smatraju se delom kupoprodajnog ugovora.

Ako propustiš da obavestiš kupca

Bez obzira na to da li si ti imao nameru da uskraćivanjem informacija navedeš potrošača da nešto kupi ili je reč o nenamernom propustu, on ima pravo da sudski traži poništenje kupoprodajnog ugovora ako mu ne daš sve obavezne informacije. Ovo pravo kupca prestaje godinu dana od zaključenja ugovora.

Takođe, propuštanje da ga obavestiš smatra se nepoštenim poslovanjem.

Isticanje cene proizvoda

Cena proizvoda mora biti istaknuta na mestu prodaje, i to na „nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način“, u dinarima i sa uračunatim porezom. Ona mora biti vidljiva:

 • na samoj robi, odnosno na ambalaži ili na mestu gde je roba izložena (raf, polica…);
 • u cenovniku, koji moraš da imaš; oni koji pružaju usluge moraju i da istaknu cenovnik, u izlogu ili unutar poslovnog prostora; ugostitelji moraju da ga istaknu na ulazu u objekat i da daju gostu jedan primerak kada naručuje i, ako gost traži, prilikom plaćanja;
 • na robi izloženoj u izlogu.

Ako prodaješ robu na komad, moraš da istakneš cenu po komadu. Ukoliko je reč o prodaji po jedinici mere (na kilogram, litar, metar), onda moraš da istakneš cenu po jedinici mere, a u slučaju da je reč o robi koja se prodaje na meru, ali je već razmerena i upakovana, onda cenu i po jedinici mere i po pakovanju.

Ukoliko robu prodaješ po umanjenoj ceni, s popustom, moraš jasno da istakneš cenu pre i posle umanjenja.

Ako na istom mestu prodaješ robu na veliko i na malo, prvo treba da napišeš cenu na malo, a onda na veliko.

U slučaju da prodaješ robu čija je cena propisana, na primer, cigarete, a istakneš višu cenu, kupac ima pravo da ti da samo onoliko koliko je propisano, odnosno, da traži da mu vratiš razliku ako je platio više.

Isticanje cene usluga

Za uslugu u vidu jednokratnog posla (na primer, šišanje) cenu izražavaš po poslu. Ukoliko pružaš usluge za koje se može utvrditi jedinica mere (na primer, čišćenje jednog kvadratnog metra tepiha), onda moraš da istakneš cenu po jedinici mere, a ako se usluga meri vremenski, onda po jedinici vremena (po minutu, satu…). U svakom slučaju, moraš da navedeš i sve dodatne troškove pružanja usluge.

Obaveštavanje o dodatnim troškovima

Propuštanje da se potrošač obavesti o iznosu dodatnih troškova kao što su transport ili poštanski troškovi, daje potrošaču za pravo da ih ne plati. Ako se troškovi ne mogu unapred obračunati, moraš da obavestiš potrošača da će morati da ih plati kad obračun bude moguć.

Deklaracija proizvoda

Uz svaki proizvod mora postojati deklaracija — dokument koji sadrži podatke o njegovom sastavu, količini, datumu proizvodnje, roku trajanja, načinu upotrebe i slično. Deklaraciju sastavlja proizvođač (ili uvoznik), ali ako se proizvod nađe u prodaji bez nje — odgovara prodavac.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
5.0/5
(Ukupan broj ocena:1)
This entry was posted in Odnosi sa potrošačima and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje