U pravu si! Online

Odnosi s poslovnom bankom

Odnose s poslovnom bankom preko koje ćeš obavljati sve finansijske transakcije, regulišeš ugovorom o otvaranju i vođenju računa. Potpisivanjem ugovora prihvatio si i opšte uslove poslovanja banke. Banka može da menja odredbe ugovora, ali samo ako te o tome obavesti najmanje 30 dana pre stupanja izmena na snagu.

Od banke možeš da dobiješ i razne platne i kreditne kartice, kredite, čitače za kartice pomoću kojih ćeš moći da naplaćuješ svoje usluge (takozvani POS terminal) i drugo, naravno, sve uz proviziju.

Opšti uslovi poslovanja

Kada se kaže „opšti uslovi poslovanja“, misli se na svaki dokument koji sadrži standardne uslove poslovanja primenljive na sve klijente banke, uslove za potpisivanje ugovora, postupak komunikacije između klijenata i banke i opšte uslove za obavljanje transakcija.

Opšte uslove poslovanja, kao i njihove izmene i dopune, banka mora da istakne u svojim prostorijama na vidnom mestu.

Ako ti nešto u opštim uslovima nije jasno, pitaj — banka mora da ti da sva potrebna objašnjenja i instrukcije.

Naknade

Za obavljanje poslova platnog prometa banka ti može naplatiti naknadu — proviziju za usluge, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ugovorom koji si potpisao. Naplaćuju se sve uplate i isplate koje obaviš (procentualno od vrednosti transakcije, uz određeni minimum naknade), mesečna naknada za vođenje računa, izdavanje potvrda i tako dalje. Naknade i pogodnosti mogu znatno da se razlikuju od banke do banke.

Izveštavanje klijenta

Ako tražiš, banka je dužna da ti obezbedi informacije o stanju kredita, računa i druge informacije u vezi s vašim poslovnim odnosom.

Ukoliko si registrovao privredno društvo, banka ti mora dostaviti izveštaj o svakoj pojedinačnoj promeni, s konačnim saldom na računu, u roku koji je predviđen ugovorom, a najduže dva dana od promene. Preduzetnici mogu sklopiti ugovor koji umesto izveštaja o svakoj promeni posebno, predviđa zbirne mesečne izveštaje.

Izveštaj možeš dobiti poštom, na šalteru banke, faksom ili elektronski (e-mailom, uslugom online bankarstva ili SMS-om).

Ti treba redovno da pregledaš izveštaje i obavestiš banku o svakom neslaganju ili ukoliko neko potraživanje ili dugovanje smatraš spornim. Banka mora da ispita svaku takvu primedbu i ako utvrdi da si u pravu, dužna je da ispravi stanje na računu.

Tajnost

Banka je obavezna da poštuje tajnost računa i da informacije o računu, stanju i prometu na njemu daje samo klijentu ili osobi koju je on neposredno ovlastio, osim po nalogu suda ili Poreske uprave, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Prigovor na rad banke

Ukoliko smatraš da se banka ne pridržava obaveza iz ugovora, možeš da uputiš pismeni prigovor nadležnom rukovodiocu (ko je to, zavisi od organizacije konkretne banke).

Banka u roku od 30 dana mora da ti odgovori i izjasni se o tome da li tvoj prigovor smatra osnovanim ili ne. Ako oceni da je prigovor na mestu, mora da te obavesti da li je ispravljeno ono na šta si se žalio, a ako nije, u kom roku to misli da uradi. Banka ti ne sme naplatiti nikakvu naknadu za postupanje po prigovoru.

Ukoliko ti ne odgovori u roku ili odbaci prigovor, možeš da se obratiš Narodnoj banci Srbije i tražiš da posreduje u sporu. Najkasnije za 24 dana obavestiće te da li smatraju da je posredovanje moguće.

U svakom slučaju, ako imaš problem s bankom, možeš da podneseš tužbu sudu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.9/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Knjigovodstvo i finansijsko poslovanje and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje