U pravu si! Online

Šta inspekcija može da ti uradi?

U roku od 30 dana od kontrole (najduže dva meseca ako inspektor mora dodatno da proverava neke činjenice) inspekcija donosi rešenje koje sadrži odluku inspektora o merama donetim povodom nedostataka koje je utvrdio. Te mere mogu biti:

 • naređenja firmi da nešto mora da uradi ili prestane da čini;
 • nalog da se opšti akti firme (statut, pravilnici…) koji nisu u skladu s propisima usklade s njima u ostavljenom roku, koji ne može biti duži od 60 dana;
 • privremena zabrana rada cele firme ili nekog njenog dela, ako je zakon predvideo takvu mogućnost;
 • prekršajne i krivične prijave, kao i prijave za privredni prestup protiv firme i odgovornih osoba u njoj.

Usmeno naređenje

U hitnim slučajevima predviđenim zakonom (obično kada je to neophodno zbog zaštite zdravlja i bezbednosti ili sprečavanja nepopravljive štete koja bi mogla biti naneta nekom trećem), inspektor može da izda i usmeno naređenje, koje odgovorna osoba u privrednom društvu, odnosno preduzetnik, mora odmah da izvrši. Kasnije (u roku od 30 dana) inspektor mora da donese pismeno rešenje o usmenim nalozima koje ti je dao.

Mandatne kazne

U određenim slučajevima, kada je to predviđeno propisima, inspektor može da naplati i kaznu na licu mesta, takozvanu mandatnu kaznu. Tako, na primer, firma može na licu mesta da bude kažnjena iznosom do 20.000 dinara ako zaposlenom ne obezbedi vreme za odmor u toku dnevnog rada, dnevni i nedeljni odmor, a odgovorno lice (direktor) biće i dodatno kažnjeno iznosom do 5.000 dinara.

Šta se dalje dešava s prekršajnom prijavom?

O prekršajnim prijavama koje je podneo inspektor dalje odlučuje sudija za prekršaje. On privredno društvo može da kazni novčanim kaznama, koje za neke prekršaje iznose i do 2.000.000 dinara. Uz to će biti kažnjeno i odgovorno lice, iznosom do 150.000 dinara. Kazne za preduzetnike po pravilu su niže nego za privredna društva, i pri tom nema posebne kazne za odgovorno lice.

Kada je to zakonom predviđeno, na primer, u slučaju prekršaja iz Zakona o zaštiti potrošača, prekršajni sudija može firmi i da zabrani rad (u ovom slučaju do godinu dana).

Obaveza obaveštavanja drugih organa

Ukoliko primeti da nije u redu nešto što on nije nadležan da kontroliše, inspektor ima obavezu da o tome obavesti nadležnu inspekciju ili drugi nadležni državni organ.

Ako ne postupiš po nalogu inspekcije

Ukoliko ti inspekcija nešto naredi, a ti ne postupiš po tom nalogu u roku koji ti je ostavljen, osim kazni za neizvršavanje naloga inspekcije propisanih posebnim zakonima, mogu da ti naplate i opštu kaznu od 5.000 do 20.000 dinara i odrede novi rok za izvršenje. Ako ni tada ne postupiš po nalogu inspekcije, mogu te opet kazniti i odrediti novi rok, i tako sve dok ukupna suma kazni ne dostigne desetostruki iznos prve kazne. Ukoliko ni to ne pomogne, na kraju će nalog inspekcije biti izvršen prinudno, uz asistenciju policije.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Inspekcije and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje