U pravu si! Online

Zakon o radu, opšti akti, ugovor o radu – šta je šta?

Prava i obaveze zaposlenih u Srbiji regulisana su na tri međusobno povezana nivoa:

 • na prvom nivou nalazi se Zakon o radu, koji reguliše opšta prava i obaveze svih zaposlenih u Srbiji.
 • na drugom nivou nalaze se kolektivni ugovori i pravilnici o radu, koji definišu međusobna prava i obaveze između grupe zaposlenih i njihovih poslodavaca. Zajedničkim imenom, kolektivni ugovori i pravilnici o radu nazivaju se „opštim aktima“. Kolektivni ugovori uređuju zajednička prava i obaveze zaposlenih u određenim privrednim delatnostima i sektorima, ili, na primer, zaposlenih koji su članovi određenog sindikata. Ako prava i obaveze zaposlenih u nekoj firmi ili ustanovi nisu uređena kolektivnim ugovorom, onda se uređuju pravilnikom o radu, koji važi za konkretnu firmu ili ustanovu.
 • na trećem nivou nalazi se ugovor o radu, koji definiše odnos između određenog zaposlenog (na primer, tebe), i tvog poslodavca.

Šta je najvažnije?

Najvažniji je svakako Zakon o radu. Zapravo, on je toliko važan, da i opšti akti (kolektivni ugovor ili pravilnik o radu) i ugovori o radu moraju da se uklope u njegove odredbe, i to na način da mogu da daju zaposlenima samo ista ili veća prava od onih koja su predviđena Zakonom o radu. Isto tako, ni opšti akt ni ugovor o radu ne mogu da te postave u goru situaciju u pogledu tvojih radnih obaveza nego što to to radi Zakon o radu – već samo istu, ili bolju.

Ako se u opštem aktu ili u ugovoru o radu – slučajnom nepažnjom ili omaškom inače brižnih poslodavaca – ipak nađe neka odredba koja je u suprotnosti sa zakonom, poslodavci su dužni da, umesto nje, primenjuju zakon.

Na koga se odnosi Zakon o radu?

Zakon o radu odnosi se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, kod domaćeg ili stranog pravnog ili fizičkog lica – poslodavca, kao i na zaposlene koje je poslodavac poslao na rad u inostranstvo. Zakon se takođe odnosi i na strane državljane i osobe bez državljanstva (apatridi) koji rade kod poslodavca na teritoriji naše zemlje, osim u posebnim slučajevima koji se određuju zakonom.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:31)
This entry was posted in Zasnivanje radnog odnosa and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje