U pravu si! Online

Ugovor o radu

Šta je?

Ugovor o radu je dokument kojim se zasniva radni odnos između poslodavca i zaposlenog, i preciziraju njihova međusobna prava i obaveze. Ugovor o radu sklapa se u pisanoj formi, pre stupanja zaposlenog na posao, a postaje važeći kada ga potpišu zaposleni i poslodavac.

Sadržina

Ugovor o radu mora biti u skladu sa Zakonom o radu i opštim aktom – kolektivnim ugovorom ili internim pravilinkom firme ili organizacije u kojoj se zapošljavaš. To znači da ti ovim ugovorom ne mogu biti data manja prava, niti veće obaveze od onih koji su tim dokumentima propisane – bilo da je reč o zaradi, naknadi troškova, radnom vremenu, odmorima ili nekom drugom aspektu tvog posla.

Svaki ugovor o radu mora da sadrži sledeće informacije:

 1. naziv i sedište poslodavca;
 2. ime i prezime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog;
 3. vrstu i stepen stručne spreme zaposlenog;
 4. vrstu i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja;
 5. mesto rada;
 6. način zasnivanja radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme);
 7. trajanje ugovora o radu na određeno vreme;
 8. dan početka rada;
 9. radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno);
 10. novčani iznos osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog;
 11. rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo;
 12. pozivanje na kolektivni ugovor, odnosno pravilnik o radu koji je na snazi;
 13. trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena.

Ovo je, dakle, obavezna sadržina ugovora. Pored toga, njime mogu biti ugovorena i druga prava i obaveze, ali ni ona ne smeju izlaziti iz okvira koje postavljaju zakon i opšti akt.

Druge vrste ugovora

Kao što „radni odnos“ nije jedina moguća vrsta odnosa između onoga ko nešto radi i onoga koji ga za to plaća, tako ni ugovor o radu nije jedini ugovor kojim se regulišu njihova međusobna prava i obaveze. Pored ugovora o radu, česti su i ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:70)
This entry was posted in Zasnivanje radnog odnosa and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje