U pravu si! Online

Pripravnici

Postoje zanimanja za koja je posle završene škole, da bi mogao samostalno da radiš, propisima predviđeno da prethodno moraš da radiš određeno vreme pod nadzorom nekog iskusnijeg i posle toga položiš poseban ispit. Takav je slučaj sa advokaturom, lekarskom profesijom, nastavnicima, socijalnim radnicima, državnim službenicima… Radni staž koji moraš da obaviš da bi mogao da polažeš ispit i potom samostalno radiš zove se pripravnički staž, a ti si za to vreme pripravnik.

Kako možeš da obaviš pripravnički staž?

Za osobe koje su se školovale za zanimanja za koja je neophodno obaviti pripravnički staž najvažnije je da dobiju priliku da to urade, i za to vreme plata i ostale pogodnosti koje pruža stalno zaposlenje nisu u prvom planu. Zato je zakonom uređeno da, pored toga što pripravnički staž možeš da obaviš kao zaposleni, dakle, da dobijaš platu i imaš sva prava iz radnog odnosa, možeš s poslodavcem da zaključiš i poseban ugovor, ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, kada praktično radiš besplatno ili za simboličnu naknadu.

Visina pripravničke plate

Za pripravnike se pretpostavlja da, iako su završili odgovarajuću školu, odnosno fakultet, nisu u potpunosti osposobljeni da rade svoj posao. U suprotnom ne bi ni postojala potreba za pripravničkim stažom. To znači da lekar stažista ne može da leči pacijente jednako kvalitetno kao onaj koji je završio pripravnički staž. Da bi se kompenzovao ovaj manjak kvaliteta, Zakonom o radu propisano je da plata pripravnika koji staž obavlja kao zaposleni (dakle, sa zaključenim ugovorom o radu) može da bude manja od pune plate za to radno mesto.

Kao pripravnik imaš pravo na zaradu najmanje u visini od 80 odsto zarade koju inače dobija zaposleni na tom radnom mestu. Kad je reč o ostalim primanjima koja pripadaju zaposlenima, njih dobijaš u punom iznosu.

Trajanje pripravničkog staža

Obično propis koji je predvideo obavezu obavljanja pripravničkog staža određuje i njegovo trajanje. Tako, na primer, Zakon o pravosudnom ispitu kaže da diplomirani pravnici moraju da obave pripravnički staž u trajanju od dve godine u pravosuđu ili kod advokata, tri godine u državnom organu ili četiri godine u privredi, kako bi mogli da polažu pravosudni ispit i posle toga postanu advokati, sudije ili tužioci. Ako trajanje staža za neku delatnost nije uređeno propisom, smatra se da može da traje najviše godinu dana.

Pripravnički staž možeš da obaviš kod jednog ili više poslodavaca.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.4/5
(Ukupan broj ocena:46)
This entry was posted in Zasnivanje radnog odnosa and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje