U pravu si! Online

Radno vreme

Radno vreme – osnovne informacije

Radno vreme se izražava u broju sati koje u toku jedne nedelje provedeš na poslu, a dužina tvog radnog vremena direktno utiče na stepen ostvarenja određenih prava koje kao zaposleni imaš. Zakon u ovom pogledu postavlja neke strikne okvire koje poslodavac ne sme prekoračiti, ali mu takođe omogućava i određenu vrstu fleksibilnosti

Vrste radnog vremena

Puno radno vreme traje 40 sati nedeljno, mada se opštim aktom može utvrditi da traje i kraće – ali najmanje 36 sati nedeljno. Sve ispod toga smatra se nepunim radnim vremenom.

Skraćeno radno vreme primenjuje se kod „naročito teških i napornih“ poslova na kojima, i pored odgovarajućih zaštitnih mera, postoji povećani rizik ili štetno dejstvo za zdravlje zaposlenih. Prema stepenu tog rizika, srazmerno se skraćuje radno vreme radnika – ali može se skratiti najviše 10 sati nedeljno u odnosu na puno radno vreme. Radnici koji rade skraćeno radno vreme ostvaruju ista prava kao da rade puno radno vreme.

Raspored radnog vremena

Po pravilu, radna nedelja traje pet radnih dana, a svaki radni dan – osam radnih sati. Poslodavac može odlučiti da tvoju radnu nedelju organizuje drugačije, ali tako da ostane u zakonskim okvirima od 40 sati nedeljno, i da poštuje tvoje prava na dnevni i nedeljni odmor, kao i prava u slučaju noćnog rada i rada u smenama.

Takođe, ima pravo i da promeni tvoje uobičajeno radno vreme (i broj radnih sati), mada te o tome mora obavestiti najmanje sedam dana unapred.

Noćni rad i rad u smenama

Rad noću je svaki rad koji se obavlja između 10 uveče i 6 ujutro. Budući da se noćni rad smatra težim (a često i opasnijim) od dnevnog rada, i njegova vrednost je viša, pa se za isti posao noću plaća više nego danju. Satnice za noćni rad određene su ugovorom o radu, koji potpisuješ u trenutku stupanja u radni odnos.

Postoje poslovi koji podrazumevaju isključivo noćni rad (recimo, poslovi čuvanja objekata koje tokom dana prosto nije potrebno čuvati). Ipak, većina poslova koja uključuje noćni rad zapravo se odvija u smenama – pa neki radnici obavljaju određeni posao danju, a neki drugi radnici taj isti posao obavljaju noću: suština je u tome da jedan radnik ne može raditi noću duže od jedne nedelje, već mu se mora obezbediti promena smene – pod pretnjom novčane kazne za poslodavca u iznosu od 600.000 do 1.000.000 dinara. Izuzetak je moguć samo ako radnik da pismenu saglasnost za to.

Noćni rad malo kome zaista prija, ali, ako osećaš da veoma loše utiče na tebe – obrati se medicini rada; u slučaju da utvrde da će dalji rad dovesti do pogoršanja tvog zdravstvenog stanja, poslodavac je dužan da te prebaci u dnevnu smenu. Da bi ostvario pravo na promenu smene, nije potrebno da radiš noću „puno radno vreme“, već najmanje tri časa svakog dana, ili trećinu punog radnog vremena nedeljno.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:26)
This entry was posted in Radno vreme i odmori and tagged . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje