U pravu si! Online

Otkaz od strane poslodavca – razlozi i upozorenje

Opravdani razlozi

Poslodavac ima pravo da ti uruči otkaz samo ako za to postoje opravdani razlozi u vezi sa tvojom radnom sposobnošću i ponašanjem, ili u vezi sa potrebama poslodavca/firme u kojoj radiš. U prevodu, to znači da otkaz možeš dobiti…

 1. ako ne ostvaruješ rezultate rada,
 2. ako se ispostavi da nemaš potrebno znanje i sposobnosti za obavljanje posla na kome si angažovana;
 3. ako ne poštuješ pravila radne discipline koja su utvrđena aktom poslodavca, ili se ponašaš na način koji dalju saradnju čini nemogućom;
 4. ako svojom krivicom izvršiš povredu neke radne obaveze;
 5. ako zloupotrebiš pravo na bolovanje – na primer, tako što ćeš se pretvarati da si bolesna, a nisi;
 6. ako se ne vratiš na posao u roku od 15 dana po završetku neplaćenog odsustva ili perioda mirovanja radnog odnosa.
 7. ako počiniš krivično delo na radu (recimo, ubiješ šefa) ili krivično delo u vezi sa radom (na primer, falsifikuješ finansijski izveštaj)
 8. ako odbiješ da pristaneš na izmenu određenih delova ugovora radu – a Zakon o radu tačno definiše koji su to delovi;
 9. ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla. U ovom slučaju, poslodavac nema pravo da tokom šest meseci od trenutka kada ti je dao otkaz na istoj poziciji zaposli nekog drugog; ako se potreba za tim poslom ponovo javi, dužan je da prvo pita tebe.

Izuzeci

Šta god da si uradio, ili uradila, poslodavac ne može da ti uruči otkaz dok si na porodiljskom odsustvu, odsustvu radi nege deteta i odsustvu radi posebne nege deteta.

Rokovi zastarelosti

U većini slučajeva koji upadaju u navedene „opravdane razloge za otkaz“, poslodavac je dužan da poštuje određene rokove. Tako, na primer, razlozi navedeni pod brojevima od 1 do 6 mogu biti osnov za otkaz samo u roku od šest meseci od dana kada „nastupe činjenice koje su razlog za davanje otkaza“, odnosno tri meseca od trenutka u kome je poslodavac saznao za te činjenice.

Ako je reč o krivičnom delu, rok za otkaz je identičan zakonskom roku nakon koga delo postaje zastarelo (što znači da za njega više ne možeš da odgovaraš).

Neopravdani razlozi

 • Iako će se to nekim poslodavcima sigurno učiniti kao dobra ideja, neki razlozi NE MOGU biti razlog za davanje otkaza. Tu spadaju:
 • privremena sprečenost zaposlenog za rad usled bolesti, nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja;
 • korišćenje porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
 • služenje vojnog roka;
 • lično svojstvo zaposlenog – pol, jezika, nacionalna pripadnost, socijalno poreklo, veroispovest, političko ili drugo uverenje, članstvo u članstvo u sindikatu ili političkoj organizaciji…
 • delovanje zaposlenog u svojstvu predstavnika drugih zaposlenih, u pregovorima sa poslodavcem;
 • žalba zaposlenog sindikatu ili organima nadležnim za zaštitu prava iz radnog odnosa.

Upozorenje

Ako hoće da ti da otkaz iz razloga koji su u ranijem tekstu navedeni pod brojevima od 1 do 7, poslodavac je dužan da te upozori na na to. Za slučajeve „8“ i „9“, upozorenje nije obavezno.

Upozorenje mora biti u pisanom obliku, a njemu moraju biti navedeni osnov za davanje otkaza, činjenice i dokazi kojima se taj osnov potvrđuje, kao i rok u kome možeš da odgovoriš na upozorenje, koji ne sme biti kraći od pet dana.

Ako postoje neke olakšavajuće okolnosti, ili ako tvoje ponašanje, prekršaj radne discipline ili radne obaveze nisu toliko teški da bi doveli do otkaza, poslodavac može da te kroz ovo upozorenje obavesti da ćeš sledeći put, ako se problem ponovi, definitivno ostati bez posla – i to bez ponovnog upozorenja.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.4/5
(Ukupan broj ocena:33)
This entry was posted in Prestanak radnog odnosa and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje