U pravu si! Online

Podnošenje prijave i postupak inspekcije

Ko može da podnese prijavu?

Mogućnost prijave „u ime trećeg lica“ (na primer, prijatelja, komšije ili člana porodice) ovde je uglavnom isključena. U najvećem broju slučajeva inspekcija rada reaguje samo na prijavu koju je podneo radnik čija su prava ugrožena, pod punim imenom i prezimenom. Anonimne prijave razmatraju se samo ako se odnose na prijavu rada na crno ili na situacije u kojima poslodavac ne isplaćuje zaradu.

Barem što se inspekcije tiče, ne bi trebalo da brineš oko toga da li će gazda saznati za prijavu. Ne samo da inspektori ne smeju da mu kažu ko ga je prijavio, već ni da li ga je neko uopšte prijavio ili su prosto došli u redovnu kontrolu.

Koji je rok za podnošenje prijave?

Osim u slučaju nezakonitog otkaza, rok za prijavu ne postoji, mada ti svakako preporučujemo da je podneseš što je pre moguće. Inspekcija rada, kao i svi drugi, generalno lakše utvrđuje činjenice o događaju koji se zbio pre dve nedelje nego o onom od pre 20 godina. Ako poslodavca ganjaš zbog nekih neisplaćenih novčanih potraživanja (plate, naknade, bonusi…), imaj na umu da ti dugovi zastarevaju u roku od tri godine od trenutka njihovog nastanka, pa inspekcija nakon isteka tog perioda neće moći da uradi baš ništa.

U slučaju da si dobila otkaz koji smatraš nezakonitim, inspekciji možeš da se obratiš tek nakon što tužiš poslodavca sudu.Tužbu za nezakonit otkaz možeš da podneseš u roku od 90 dana od dana kada si otpuštena, a prijavu inspekciji – u roku od 30 dana od dana podnošenja tužbe.

Kako se podnosi prijava?

Prijava se može podneti i pismeno i usmeno.

Ne postoji nikakav poseban formular za podnošenje pismene prijave. Dovoljno je da na listu papira detaljno opišeš problem na koji se žališ i okolnosti u kojima je nastao, i da navedeš podatke poslodavca, svoje ime i kontakt informacije (adresa, telefon, imejl). Ukoliko postoje svedoci, svakako ih pomeni, čak i ako nemaš njihov pristanak; ako imaš neki pisani dokaz za svoje tvrdnje – bože, naravno da ćeš priložiti i to. Prijavu možeš poslati poštom ili faksom, ili je lično odneti u kancelariju inspekcije. Ako nas pitaš za savet, preporučujemo ti ovo poslednje, i to iz dva razloga. Prvo, inspektor će moći sa tobom na licu mesta da raščisti eventualne nejasnoće iz prijave, kao i da te posavetuje šta treba dalje da radiš i kako da se ponašaš sa poslodavcem, što je posebno važno kada je u pitanju neka nepravilnost koju je teško dokazati. Drugo, predajom prijave u pisarnici dobićeš papirić sa brojem  „predmeta”, pa ćeš, pozivajući se na taj broj, uvek moći da proveriš dokle se stiglo sa rešavanjem tvog problema.

Jedini način da podneseš usmenu prijavu jeste da odeš u inspekciju rada i ispričaš svoj problem dežurnom inspektoru. Ovaj će po tvom kazivanju sastaviti službeni zapisnik, a potom ti ga pružiti na potpis. Potpisivanjem zapisnika, formalno si podnela prijavu.

Postupak

Kad primi prijavu, inspektor rada pokreće postupak u okviru kojeg ispituje da li je u određenoj firmi ili preduzeću zaista došlo do kršenja zakonskih propisa. Inspektori rada ovlašćeni su da ulaze u preduzeća slobodno, bez najave, u svako doba dana i noći. Kontrolisana firma dužna je da inspektoru „omogući nesmetan rad“, što znači da mora da mu da na uvid sva relevantna dokumenta i da mu pruži sve druge vrste pomoći koje zatraži.

Rok za završetak postupka je mesec dana od trenutka podnošenja prijave, odnosno petnaest dana – ako se postupak vodi zbog prijave nezakonitog otkaza. Izuzetno, rokovi mogu biti produženi na dva meseca, ukoliko je inspektoru potrebno više vremena da bi utvrdio činjenice, pa sprovodi nešto što se naziva „poseban postupak ispitivanja“.

Na kraju postupka inspektor donosi rešenje – dokument u kojem on navodi opis situacije, utvrđene zakonske prestupe i spisak mera koje je tim povodom preduzeo.

Tokom postupka imaš pravo da se informišeš o tome dokle se stiglo sa tvojim predmetom. Na kraju postupka inspektor je dužan da te pismeno obavesti o ishodu postupka i preduzetim merama.

Pritužbe na rad inspekcije

Ako nisi zadovoljna ponašanjem ili postupanjem inspektora rada, možeš da sastaviš i podneseš pritužbu direktoru Inspektorata za rad ili ministru rada i socijalne politike. Rok za odgovor na pritužbu, pod uslovom da si ga izričito tražila, jeste petnaest dana. Ako ne budeš zadovoljna njihovom reakcijom, ostaje ti još samo da pokreneš upravni spor.

U pritužbi treba da napišeš da je podnosiš ministru ili direktoru Inspektorata za rad, ali taj papir treba da pošalješ samom ogranku inspekcije na koji se žališ. Njihov je posao da pritužbu proslede na viši nivo.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:91)
This entry was posted in Inspekcija rada and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje