U pravu si! Online

Sporazumni razvod

Sporazumni razvod je jedan od dva načina razvoda braka, i to onaj jednostavniji. Kako mu ime i kaže, ključna pretpostavka ovog načina razvoda (i ključna razlika u odnosu na razvod po tužbi) jeste postojanje saglasnosti (sporazuma) supružnika o, pre svega, želji da se razvedu, ali i o dva pitanja koja ovom prilikom uvek iskrsnu kao najvažnija: o deci i o imovini.

Kao slobodni ljudi, supružnici imaju pravo da se samostalno dogovore oko svega što se tiče samo njih i nikog drugog; ipak, u delu u kom se sporazum tiče deteta, sud će procenjivati da li je predlog supružnika zaista u detetovom najboljem interesu. Ako nije, sud može predložiti neki drugi dogovor o vršenju roditeljskog prava, a ako taj predlog ne prihvate oba bračna partnera, nema ni sporazumnog razvoda.

Postupak sporazumnog razvoda može se okončati već na prvom ročištu.

Forma i sadržina sporazuma

Sporazum mora biti sastavljen u pisanoj formi i potpisan od strane oba supružnika. U uvodnom delu supružnici izražavaju saglasnost o razvodu. U nastavku dokumenta, potrebno je posebno obraditi sledeća pitanja:

1) Roditeljsko pravo: u ovoj sekciji sporazuma roditelji, pre svega, odgovaraju na pitanje – kome će dete biti povereno na „čuvanje i vaspitanje“. Potom se opisuje dogovoreni način održavanja odnosa između deteta i roditelja sa kojim ono neće živeti (učestalost, vreme i mesto viđanja, zajedničko vreme tokom praznika, letovanja, zimovanja…). Iako zakon ne insistira na navođenju razloga za predloženo rešenje, to nikako neće škoditi: uvid u motive roditelja da predlože da dete živi sa ovim, a ne sa onim roditeljem, olakšaće sudu posao procene najboljeg interesa deteta.

2) Izdržavanje deteta: ovaj deo sporazuma sadrži opis načina na koji su se roditelji dogovorili da izdržavaju dete. Uobičajeno rešenje jeste da se roditelj sa kojim dete neće živeti obaveže na davanje određenog mesečnog iznosa.

3) Imovinski odnosi: ova sekcija posvećena je imovini stečenoj u braku. Prvo je neophodno navesti spisak stvari koje čine zajedničku imovinu (sve sa adresama nepokretnosti i brojevima kupoprodajnih ugovora), a zatim i pojedinačno odrediti koja stvar, ili koji deo neke stvari, pripada kom supružniku. Ovo se odnosi i na novac na računu ili u kešu, hartije od vrednosti… Neophodno je da se supružnici dogovore i oko podele eventualnih zajedničkih dugova i ostalih zajedničkih materijalnih obaveza. Ukoliko zajednička imovina delom pripada još nekom članu porodičnog domaćinstva, i on će morati da se saglasi sa tim sporazumom.

Pokretanje postupka

Postupak se pokreće podnošenjem „predloga sporazuma za razvod braka“ nadležnom sudu u mestu

nekog od supružnika, odnosno u mestu njihovog poslednjeg zajedničkog prebivališta. Sam sporazum može biti napisan u tom predlogu (kao njegov sastavni deo) ili podnet uz predlog, kao poseban dokument. Pored ovoga, potrebno je podneti i overene kopije svih dokumenata (ugovori, izvodi iz matičnih knjiga…) koji se pominju u predlogu sporazuma.

Po prijemu ove papirologije, sudija zakazuje ročište. Ono, u slučaju razvoda supružnika koji imaju decu, mora biti održano u roku od petnaest dana od dostavljanja sporazuma sudu.

Tok postupka i presuda

Na ročištu moraju biti prisutne obe strane – pri čemu, barem u formalnom smislu, nije bitno da li jednu „stranu“ čini sam supružnik, ili advokat kojeg je on ovlastio za zastupanje, ili su došli i supružnik i njegov advokat. (Pritom, nije zgoreg napomenuti da supružnici ne mogu imati istog advokata.) Ako se jedna strana ne pojavi, ročište će biti odloženo.

Pošto utvrdi da su svi tu, sudija će proveriti da li je sporazum „uredan“, odnosno da li sadrži sve neophodne elemente i, naročito, da li je u najboljem interesu deteta. Ako je sve u redu, usvojiće sporazum presudom o razvodu, čime je brak i zvanično okončan.

U situaciji u kojoj supružnici predlažu varijantu za koju sud proceni da nije u najboljem interesu deteta (recimo, zbog lošeg zdravlja ili slabog imovinskog stanja roditelja kod kojeg, kako predlog sporazuma tvrdi, dete treba da živi), sud će predložiti drugačije rešenje. Ako supružnici ne prihvate predlog, neće moći da se razvedu sporazumno, barem dok se ne pojave sa boljim sporazumom.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.7/5
(Ukupan broj ocena:32)
This entry was posted in Razvod and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje