U pravu si! Online

Razvod po tužbi

Razvod po tužbi je postupak u kojem možeš da se razvedeš uprkos želji tvog supružnika da sačuva brak. Tom postupku možeš da pribegneš i ako se slažete da treba da se razvedete, ali ne možete da se dogovorite oko roditeljskih prava, zajedničke imovine i izdržavanja deteta.

Za razliku od nekih ranijih vremena, kada je bilo potrebno dokazati „krivicu” druge strane, danas je dovoljno da pred sudom samo iskažeš svoju nameru da se razvedeš i objasniš zbog čega. Iz razloga koje navodiš treba samo da se vidi da su vaši bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni, ili barem da ti je nemoguće da sa supružnikom održiš „zajednicu života”.

Kako se podnosi tužba?

Tužba se podnosi na šalteru suda (u pisarnici) u mestu

tužioca, tuženog, ili u mestu vašeg poslednjeg zajedničkog prebivališta. Njeno podnošenje, kao uostalom i ceo postupak, možeš poveriti punomoćniku (advokatu), kome za ovu priliku moraš da izdaš posebno ovlašćenje za zastupanje u postupku razvoda.

Potrebno je da u tužbi navedeš razloge zbog kojih tražiš razvod. Treba da daš i predlog kako da sud uredi vaše odnose nakon braka, na način za koji ti smatraš da je pravedan.

Uz tužbu je potrebno da podneseš izvod iz matične knjige venčanih i izvode iz matičnih knjiga rođenih za tebe i zajedničku decu, dokaze o vlasništvu nad imovinom koju smatraš zajedničkom, kao i o tvojim i supružnikovim primanjima (ako imaš takve podatke).

Pred sudom

Po prijemu tužbe sudija će vas oboje pozvati u sud. Ako imate zajedničku decu, prvo ročište mora biti održano u roku od 15 dana od podnošenja tužbe.

Sud će prvo odlučiti da li će pitanje podele zajedničke imovine izdvojiti u poseban sudski postupak. Do izdvajanja postupka dolazi uvek kada između partnera ne postoji puna saglasnost oko imovine. Sudija tako može da donese odluku o vršenju roditeljskog prava i da razvede brak nezavisno od toga da li su rešena imovinska pitanja.

Potom će se utvrđivati „činjenično stanje” – obično putem izjava prisutnih, uvida u dokumenta, saslušavanja veštaka. Sud se može osvrnuti i na ono što među supružnicima uopšte nije sporno i na pitanja koja nijedna stranka nije ni pomenula – zato što, recimo, imaju nešto da kriju. Ova mogućnost suda, da ulazi u SVE detalje porodičnog života, pogotovo je važna zbog njegove obaveze da nađe rešenje koje će biti najbolje za dete.

Mirenje i nagodba

Specifično za razvod po tužbi je obaveza suda da pokuša da pomiri strane ili, ako to ne uspe, da im pomogne da se mirno sporazumeju oko dece i imovine. Uspeh „mirenja” uzrokuje (maltene) automatsku obustavu postupka, dok se uspešno okončanom nagodbom postupak ubrzo okončava presudom o razvodu. Ako stranke ipak ne mogu da se sporazumeju, prepustiće odluku sudu.

Odustajanje od tužbe

Odustajanje tužioca od tužbe uzrokuje obustavu postupka, što za posledicu ima, razumljivo, opstanak braka. Ako se predomisliš tokom postupka pred sudom, od tužbe možeš samostalno odustati do trenutka kada sud saopšti da je glavna rasprava zaključena. Nakon tog momenta, međutim, za obustavu postupka se pita i tužena strana, jer je moguće da posle svega rečenog pred sudom sada ona želi da se razvede.

Presuda o razvodu

Nakon što utvrdi činjenice, sud donosi presudu kojom razvodi brak i uređuje međusobne odnose, sada bivših, supružnika. Neke stvari su u zakonu sasvim jasno određene – recimo, dete UVEK ima pravo na izdržavanje. Većinu drugih, pre svega kome će pripasti dete i ko će koliko doprinositi njegovom izdržavanju, sud sam „prelama”, tako  da rešenje bude pravedno.

Sud može izreći i privremene mere za sprečavanje nasilja u porodici protiv jednog ili oba supružnika, ako ustanovi da postoji porodično nasilje.

Žalba

Na presudu se možeš žaliti u roku od 15 dana od dana kada ti je ona uručena. Žalba se podnosi istom sudu koji je izrekao presudu, a koji će je proslediti višem (apelacionom) sudu da o njoj odluči. U žalbi moraš navesti razloge zbog kojih presudu smatraš neodgovarajućom.

Postupak po žalbi sastoji se od ispitivanja tih razloga, a može da rezultira ponavljem celog razvoda, ili samo jednog njegovog dela, recimo onog u kojem se utvrđuju činjenice ili kada se odlučuje.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.5/5
(Ukupan broj ocena:25)
This entry was posted in Razvod and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje