U pravu si! Online

Testament

Zaveštanje, ili testament, jeste lična izjava volje kojom ostavilac odlučuje o tome na koji će način njegova imovina biti raspoređena posle njegove smrti. U posebnom članku možeš da pročitaš kakve odredbe može da sadrži testament.

Ko može da sastavi punovažan testament?

Testament će biti punovažan ako ga sastavi osoba s navršenih 15 godina života i sposobnošću za rasuđivanje. Takođe, njena volja izražena testamentom mora biti „ozbiljna, stvarna i slobodna“. Dakle, testament sastavljen pod pretnjom ili pritiskom — ne važi.

Osnovni oblici testamenta

Zakon predviđa više načina na koje testament može biti sastavljen, zavisno od okolnosti u kojima se ostavilac nalazi. Ipak, nekoliko načina izdvajaju se kao osnovni i najčešće su u upotrebi. To su:

 • Svojeručni testament: Piše ga ostavilac svojom rukom „od A do Š“, a mora i da se potpiše. Ovo je klasičan oblik testamenta, „na papiru“.
 • Pismeni testament sa svedocima: Postaje punovažan kada ostavilac pred dva svedoka izjavi da je pročitao testament i da je to njegova poslednja volja, a potom ga svi potpišu. Ovaj oblik često je u upotrebi ako je ostavilac lošeg zdravlja pa ne može sam da napiše testament (mada mora biti u stanju da ga pročita i da se potpiše), ali ga može sastaviti bilo ko. U sastavljanju ove vrste testamenta često pomaže advokat.
 • Sudski testament: Sastavlja ga sudija po kazivanju ostavioca. Testament na ovaj način može svako da sastavi. Nepismena osoba ili osoba slabog vida po prirodi stvari ići će u sud da izjavi svoju poslednju volju. Razumljivo, i ako nemaš nikakav zdravstveni problem, možeš na ovaj način sastaviti testament — najsigurniji je. Sudski postupak pokreće se predlogom (vidi dokumenta), a sudija može i da izađe na teren, van sudske zgrade, što će češće koristiti stari i bolesni koji ne mogu da dođu u sud.

Testamenti u posebnim prilikama

Postoje situacije u kojima ljudi osećaju neodoljivu potrebu da izraze svoju poslednju volju, ali im je nemoguće da napišu testament, pozovu svedoke ili odu u sud. Za takve posebne prilike zakon je namenio posebne oblike testamenta.

To su: konzularni testament (sastavlja ga naš konzul, namenjen je našim ljudima u inostranstvu, a ravan je sudskom); vojni testament (sastavlja ga vojni starešina po volji podređenog vojnika, za vreme mobilizacije ili rata, a važi 60 dana od završetka rata ili ako je ranije demobilisan — 30 dana od demobilisanja); brodski testament (sastavlja ga kapetan broda po volji putnika ili člana posade, naročito zgodan za vreme vremenskih neprilika, važi 30 dana od povratka u zemlju); međunarodni testament koji važi u bilo kojoj zemlji (sastavljaju ga određeni državni organi u posebnoj proceduri, po volji ostavioca); usmeni testament (kada se poslednja volja izgovori pred tri istovremeno prisutna svedoka, ako zbog „izuzetnih prilika“ ne može da se sastavi neko od pismenih zaveštanja, prestaje da važi po isteku 30 dana).

Čuvanje testamenta

Sudski testament će, u obliku zapisnika, biti čuvan u sudu. Ostale vrste testamenata sastavljene u pismenom obliku takođe možeš, a ne moraš, da ostaviš sudu na čuvanje. Možeš ih čuvati i u banci ili na sigurnom mestu kod kuće.

Ostavinski postupak ako postoji testament

Koliko od ostaviočeve imovine pripada kome od naslednika odlučuje sud u ostavinskom postupku. Testament se čita pred sudijom, koji onda procenjuje njegovu punovažnost (da li je ostavilac bio pri čistoj svesti, na primer) i „obim“, odnosno na koju se sve imovinu testament odnosi i šta kome od naslednika pripada. Ako ostavilac nije obuhvatio testamentom celu svoju imovinu, ostatak se raspodeljuje zakonskim naslednicima — po zakonskim pravilima.

Izmena i opoziv testamenta

Zaveštalac uvek može da opozove ili izmeni testament, i to na bilo koji od načina na koje može da ga sastavi. Ako je reč o pismenim testamentima, može i da ih prosto uništi, pocepa (bitno je da se jasno vidi da je ostavilac imao nameru da uništi testament, da dokument nije, na primer, samo malo slučajno pocepan). Postoji još jedan način da se testament izmeni, a to je kada zaveštalac za života raspolaže imovinom (recimo, proda imovinu) koju je prethodno testamentom nekome ostavio.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:9)
This entry was posted in Nasleđivanje and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje