U pravu si! Online

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovorom o doživotnom izdržavanju osoba (davalac izdržavanja) se obavezuje da će da izdržava drugu osobu (primaoca izdržavanja) i brine o njoj do kraja njenog života, a u zamenu za njenu imovinu. Najčešće je ta imovina stan ili neka druga nepokretnost. Davalac izdržavanja postaje vlasnik imovine tek nakon smrti izdržavane osobe.

Ovo je jedan od takozvanih „kockarskih ugovora”, jer ne važi ako ne postoji neizvesnost u pogledu dužine života primaoca izdržavanja. Naime, bitno je da se ne zna kada će izdržavana osoba umreti, pa nije poznato ni koliko će dugo davalac morati da je izdržava. Ako davalac izdržavanja, na primer, ima uvid u zdravstvenu dokumentaciju iz koje se vidi da je primalac teško bolestan pa, prema tome, zna da će on najverovatnije uskoro umreti, te sklopi ovaj ugovor kako bi za male pare dobio imovinu velike vrednosti, zakonski naslednici primaoca mogu ceo aranžman da ponište na sudu (vidi dole).

Davalac izdržavanja ne mora biti osoba, već može biti i neka firma, ili neko drugo pravno lice (na primer, starački dom).

Šta ko kome daje?

Obaveza izdržavanja može da se odredi na različite načine, ali ako u ugovoru nije drugačije naznačeno, smatraće se da obaveza izdržavanja obuhvata obezbeđivanje stanovanja, hrane, odeće i obuće, odgovarajuću negu u bolesti i starosti, troškove lečenja i davanja za svakodnevne uobičajene potrebe izdržavane osobe.

Primalac izdržavanja može ostaviti davaocu samo imovinu koja postoji u trenutku zaključenja ugovora.

Forma i sadržina ugovora

Ugovor o doživotnom izdržavanju mora da bude sastavljen u pismenom obliku, i da bude overen od strane sudije.  Osim podataka o davaocu i primaocu, treba da sadrži:

 • opis i vrstu imovine koju primalac izdržavanja ostavlja davaocu;
 • opis načina izdržavanja, ako je dogovoreno nešto što se po zakonu ne podrazumeva (na primer: davalac izdržavanja se obavezuje da će primaocu posle smrti podići nadgrobni spomenik).

Sudija pre overe ugovora mora da upozori primaoca izdržavanja da nakon njegove smrti zakonski naslednici ne mogu da nasleđuju nekretninu koju оn ustupa ugovorom o doživotnom izdržavanju.

Za ugovor u kome je davalac izdržavanja fizičko ili pravno lice koje se u okviru svog zanimanja, odnosno delatnosti, i inače stara o primaocu izdržavanja (medicinsko osoblje, bolnice, različite agencije i slično), mora se tražiti pismena saglasnost nadležnog centra za socijalni rad.

Posle zaključivanja i overe ugovora, davalac izdržavanja može svoje pravo obezbediti i upisom u katastarsku knjigu.

Ugovor u korist trećeg lica

Ugovor se može sklopiti i u korist trećeg lica. Tada se davalac izdržavanja, na primer, obavezuje sinu da će u zamenu za njegovu imovinu da izdržava njegovu staru majku. Sinovljevu imovinu će, zauzvrat, dobiti tek kada on umre. Ako sin kojim slučajem umre pre svoje majke, davaocu izdržavanja će ostati obaveza da izdržava staramajku do kraja njenog života.

Ugovorne strane mogu predvideti i drugačije rešenje, po kome imovina prelazi na davaoca izdržavanja u trenutku smrti „trećeg lica” – primaoca izdržavanja, to jest, u ovom slučaju, staramajke.

Raskid ugovora

I dužnik i izdržavano lice mogu da traže od suda raskid ugovora:

 • ako se međusobni odnosi ugovornika iz bilo kog razloga toliko poremete da postanu nepodnošljivi (ako je do raskida došlo zbog krivice jedne strane, druga strana ima pravo na pravičnu naknadu);
 • ako se posle zaključenja ugovora okolnosti toliko promene da njegovo ispunjenje postane znatno otežano (tada sud može odnose ugovornih strasna iznova urediti ili raskinuti).

Primalac izdržavanja može da traži raskid i ako davalac ne ispunjava ugovorom određene obaveze.

U slučaju da davalac izdržavanja umre pre primaoca, obaveza izdržavanja ne mora biti prekinuta. Od bračnog druga ili potomaka davaoca izdržavanja tražiće se da se izjasne da li pristaju da nastave da ispunjavaju ugovor. Ako oni ne pristanu, na primer zbog toga što nisu u materijalnoj mogućnosti da daju izdržavanje, ugovor se tek tada raskida.

Poništenje ugovora na zahtev naslednika

Zakonski naslednici primaoca izdržavanja, na primer, njegova deca, mogu posle smrti primaoca izdržavanja da traže poništenje ugovora samo ukoliko zaključe da u trenutku sklapanja ugovora, zbog teške bolesti ili starosti njihovog oca, odnosno majke, ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja.

Naslednici mogu da traže poništenje ugovora tek posle smrti, u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti ostavioca.

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.6/5
(Ukupan broj ocena:10)
This entry was posted in Izdržavanje and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje