U pravu si! Online

Trajanje izdržavanja

Obaveza izdržavanja postoji sve dok postoje uslovi potrebni za nastanak te obaveze. Kada neki od tih uslova prestane da postoji, prestaje i obaveza izdržavanja. Ona prestaje i smrću poverioca ili dužnika izdržavanja, ili istekom roka na koji je izdržavanje određeno.

Promena uslova potrebnih za izdržavanje

Tamo gde je uslov za pravo na izdržavanje nesposobnost za rad i nedostatak sredstava za život, nezaposlenost ili nepostojanje „očigledne nepravde”, obaveza izdržavanja prestaje kada se promeni ma koja od tih okolnosti, dakle, ako poverilac izdržavanja postane sposoban za rad ili stekne sredstva za život, odnosno ako se zaposli, ili ako nastane očigledna nepravda za dužnika izdržavanja.

Svuda gde je propisano da izdržavanje zavisi od mogućnosti onog ko treba da ga plaća (a tako je u svim slučajevima osim kod izdržavanja maloletnog deteta), obaveza izdržavanja može prestati i ako on izgubi mogućnost za davanje izdržavanja, odnosno ostane bez prihoda i imovine.

Treba imati u vidu da u ovim slučajevima obaveza izdržavanja ne prestaje automatski, već se sudu moraju podneti dokazi da neophodni uslovi za postojanje obaveze izdržavanja više ne postoje. Obaveza prestaje tek pošto sud donese takvu odluku.

Oročeno izdržavanje kod privremene nesposobnosti za rad

Tamo gde je uslov za dobijanje izdržavanja nesposobnost za rad, izdržavanje može biti unapred vremenski ograničeno, ako je poznato koliko će ta nesposobnost trajati.

Izdržavanje deteta

Obaveza izdržavanja maloletnog deteta postoji dok ono ne navrši 18 godina. Ukoliko je to dete nastavilo redovno školovanje i posle sticanja punoletstva, ili je nesposobno za rad, ono će tada biti izdržavano kao punoletno dete, a za to važe drugi uslovi.

Izdržavanje majke deteta

Otac je obavezan da izdržava majku svog deteta samo dok dete ne navrši godinu dana starosti.

Trajanje izdržavanja bivših supružnika

Izdržavanje supružnika i vanbračnih partnera traje dok traje zajednica. Ova obaveza se može produžiti sporazumom o razvodu ili presudom u brakorazvodnoj parnici, ali ne može trajati duže od pet godina nakon raskida zajednice. Posle tog roka može se produžiti samo ako postoje „naročito opravdani razlozi” koji sprečavaju izdržavanog bivšeg partnera da radi.

Izdržavanje prestaje i kada izdržavani partner stupi u novi brak ili vanbračnu zajednicu.

Kada izdržavani supružnik, odnosno vanbračni partner, jednom izgubi pravo na izdržavanje, on više nikad ne može da traži izdržavanje od istog partnera.

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.1/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Izdržavanje and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje