U pravu si! Online

Sudsko utvrđivanje obaveze izdržavanja

Pravo na izdržavanje često se ostvaruje „samo od sebe”: roditelji „po prirodi stvari” izdržavaju svoju decu, a deca, kada odrastu, „po prirodi stvari” izdržavaju svoje onemoćale roditelje; bogati braća i sestre pomažu siromašnim; zaposleni supružnici dele prihode sa supružnicima koji su ostali bez posla. Ponekad o izdržavanju postoji i izričit, usmeni ili pismeni dogovor.

Ipak, česte su situacije u kojima ni poverilac ni dužnik nisu baš sigurni da li je drugi obavezan da izdržava prvog, a još češće su one u kojima je prvi sasvim siguran, a drugi se pravi lud. Čak i ako se slažu oko postojanja same obaveze, moguće je da se neće složiti oko visine iznosa, niti oko načina izdržavanja. U svim ovim situacijama, na raspolaganju im stoji sud.

Na sudu

Stvar počinje tako što osoba koja traži izdržavanje tužbom pokrene postupak za ostvarivanje svog prava. U ime maloletnog deteta sudski postupak pokreće drugi roditelj/usvojitelj ili centar za socijalni rad.

Sud će tokom postupka utvrditi:

 • da li strana koja traži izdržavanje zaista ima pravo na njega, i kolike su njene materijalne potrebe;
 • da li strana od koje se traži izdržavanje zaista ima obavezu da ga pruži, i kakve su njene mogućnosti za to.

Ako ustanovi da su svi zakonski uslovi za izdržavanje ispunjeni, sud će odrediti iznos, trajanje i način izdržavanja.

Poverilac izdržavanja može zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom iznosu, ili kroz procentualni udeo u mesečnim primanjima dužnika. U drugom slučaju, visina izdržavanja po pravilu ne može biti niža od 15 odsto, niti viša od 50 odsto njegovih primanja, mada sud može odlučiti i drugačije.

Izuzeci

Izuzetak od opisane procedure postoji u dve situacije:

 1. Kada se reguliše izdržavanje između bivših supružnika, zahtev za izdržavanje najčešće se postavlja u samoj brakorazvodnoj parnici, a ne u odvojenom postupku, pri čemu zahtev može da se navede u tužbi za razvod ili tokom brakorazvodne parnice. Ipak, ostavljena je mogućnost da se izdržavanje zatraži i godinu dana posle razvoda, ako to iz nekog opravdanog razloga nije učinjeno ranije. U ovom slučaju, neophodno je da su uslovi za određivanje izdržavanja postojali u vreme razvoda i da još postoje u vreme podnošenja zahteva.
 2. Kada je reč o izdržavanju maloletnika, sud uopšte ne preispituje njegovo pravo na izdržavanje, jer ga on u svakom slučaju ima.

Nakon suđenja

Ukoliko nakon suđenja dođe do promene neke od okolnosti koje su bile od značaja za utvrđivanje obaveze izdržavanja, ili visine i načina davanja izdržavanja, i poverilac i dužnik mogu da zahtevaju da se iznos i način izdržavanja promene u skladu sa tim – ili da se izdržavanje prekine. U ovom slučaju ponovo se pokreće parnični postupak, u kome sud razmatra nove okolnosti i donosi novu odluku.

Ako dužnik NE plaća izdržavanje kako je sud odredio, poverilac može da podnese predlog za prinudno izvršenje presude, kako bi naplatio svoja potraživanja i obezbedio da novac u budućnosti stiže redovno. Takođe, poverilac može da podnese i krivičnu prijavu – ako želi da nesavesni dužnik bude kažnjen novčanom ili zatvorskom kaznom.

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.8/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Izdržavanje and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje