U pravu si! Online

Ko koga mora da izdržava?

Obaveza zakonskog izdržavanja može da postoji samo između osoba koje su vezane određenim porodičnim odnosom. Najčešće je reč o krvnom srodstvu (ili usvojiteljskom odnosu, koji je zakonski po svemu izjednačen sa njim), mada postoje i izuzeci, kao što su odnosi među supružnicima i vanbračnim partnerima. Izdržavanje se od krvnih srodnika može tražiti samo od najbliže rodbine (na primer, od tetke ne možeš da tražiš da te izdržava), a redosled prema kojem će rođaci morati da se prihvate te obaveze istovetan je redosledu po kojem bi oni nasleđivali osobu koju treba izdržavati.

Izdržavanje maloletnog deteta

Maloletno dete nije sposobno da se brine o sebi, pa se o njemu mora brinuti neko drugi, a obezbeđivanje sredstava za život deteta jeste najvažniji element te brige. Deteuvek ima pravo na izdržavanje, bez potrebe da budu zadovoljeni bilo kakvi dodatni uslovi.

Dete su pre svih obavezni da izdržavaju njegovi roditelji/usvojitelji. Nije važno da li su roditelji u braku, vanbračnoj zajednici, da li uopšte žive zajedno, niti da li žive sa detetom. Ako oni nisu živi ili nemaju sredstava da izdržavaju dete, ta obaveza prelazi na ostale bliske srodnike.

Ukoliko dete nema krvnih srodnika koji bi mogli da ga izdržavaju, obavezu izdržavanja, pod određenim uslovima, ima i očuh, odnosno maćeha deteta.

Za izdržavanje maloletnog deteta važe drugačija pravila nego za ostale odnose iz kojih proističe obaveza izdržavanja, pa smo ovo pitanje obradili u posebnom tekstu.

Izdržavanje punoletnog deteta

Roditelji/usvojitelji dužni su da izdržavaju svoje punoletno dete samo dok je nesposobno da radi a nema sopstvenih sredstava za život, ili ako je na redovnom školovanju, a ima manje od 26 godina.

Izdržavanje majke deteta

Ako je neko dete rođeno izvan braka, odnosno vanbračne zajednice, njegov otac moraće da izdržava majku tog deteta u slučaju da ona nema dovoljno sredstava za sopstveno izdržavanje. Otac će morati da daje izdržavanje u razdoblju koje počinje tri meseca pre termina za porođaj i završava se prvim rođendanom bebe.

Otac svakako ima obavezu i da učestvuje u izdržavanju samog deteta.

Izdržavanje roditelja, usvojitelja, maćehe i očuha

Roditelji su zakonski obavezni da izdržavaju decu, i to svako zna. Manje je poznata (ali ništa manje zakonska) činjenica da, pod određenim uslovima, i deca mogu biti obavezna da izdržavaju svoje roditelje.

Roditelje koji su nesposobni za rad, a nemaju sredstava za život, moraju da izdržavaju njihova punoletna deca, a ako ona to ne mogu, onda drugi potomci po redu (unuci, a ako ni oni ne mogu, onda praunuci). Ovu obavezu imaju i maloletna deca, ako imaju prihode.

Sve ovo se odnosi i na odnose između usvojitelja i usvojenika.

Pastorak mora da izdržava maćehu, odnosno očuha, kada ona/on nema krvnih srodnika koji bi mogli da joj/mu obezbede sredstva za život.

Izdržavanje supružnika i vanbračnog partnera

Supružnika, odnosno vanbračnog partnera, koji je ili nezaposlen, ili nesposoban za rad a nema sredstava za život, po zakonu mora da izdržava drugi partner.

Potreba da se zvanično, pismeno, utvrdi ova obaveza, pojavljuje se uglavnom prilikom razvoda, pa se u praksi na sudu uglavnom utvrđuje obaveza da se daje izdržavanjebivšem partneru.

Izdržavanje bivšeg partnera može da traje najduže pet godina nakon okončanja braka, odnosno vanbračne veze, a može se produžiti i posle tog roka, ako naročito opravdani razlozi sprečavaju izdržavanog partnera da radi.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.3/5
(Ukupan broj ocena:11)
This entry was posted in Izdržavanje and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje