U pravu si! Online

Kako se utvrđuje visina izdržavanja?

Koliko će tačno novca mesečno od davaoca izdržavanja (u zakonu poznatog i kao dužnik izdržavanja) dobijati izdržavana osoba (ili poverilac izdržavanja), zavisi od potreba poverioca i mogućnosti dužnika. Kada se visina izdržavanja utvrđuje dogovorom poverioca i dužnika, njihova je stvar šta će da se dogovore. Međutim, svaki od njih može da se pozove na zakonom utvrđena pravila o određivanju visine izdržavanja, pravila kojima se inače rukovodi sud.

Sud prvo utvrđuje kolike su najosnovnije potrebe poverioca i koliki njihov deo on ne može da zadovolji sam. Onda, na zakonom određen način, utvrđuje koliku sumu može da izdvoji svaka od osoba koje su dužne da daju izdržavanje, opet zakonom propisanim redosledom, i saglasno tome određuje koliko ko treba da doprinese traženom izdržavanju da bi se namirila potrebna suma.

Može se desiti da svi koji su dužni da izdržavaju neku osobu zajedno nemaju mogućnost da izdvoje dovoljno novca da podmire osnovne potrebe te osobe. Jedini lek za to je da se traže druge opcije osim zakonskog izdržavanja da bi se namirio deo koji nedostaje, kao što je, na primer, socijalna pomoć.

Sva ova pravila ne važe kada je reč o obavezi roditelja da izdržava maloletno dete, jer sud u tom slučaju nema obavezu da uzima u obzir mogućnosti roditelja, već su potrebe deteta u prvom planu.

Potrebe poverioca

Kada utvrđuje potrebe osobe koja traži izdržavanje, sud polazi od minimalne sume izdržavanja koju propisuje Porodični zakon. Minimalna suma izdržavanja uvećava se za specifične nužne potrebe osobe koja traži izdržavanje (troškove iznajmljivanja stana, troškove komunalija, troškove lečenja i rehabilitacije…).

Od tako dobijenog iznosa odbijaju se svi eventualni prihodi osobe koja traži izdržavanje, a uzima se u obzir i postojanje imovine od koje bi se mogla obezbediti sredstva za zadovoljenje njenih egzistencijalnih potreba.

Minimalna suma izdržavanja je iznos jednak naknadi za hranjenike (za maloletnu decu), odnosno naknadi za osobe na porodičnom smeštaju (kada je reč o odraslim osobama). Visinu ovih naknada jednom godišnje utvrđuje ministarstvo nadležno za socijalna pitanja. Ove sume iznose 52 odsto od prosečne neto plate u Srbiji kada je korisnik dete, odnosno 40 odsto kada je reč o odraslom korisniku. To se smatra dovoljnim za pokriće osnovnih troškova života (hrane, odeće, obuće, sredstava za higijenu…), ali ti iznosi nisu obavezujući za sud, već predstavljaju samo orijentaciju.

Mogućnosti dužnika

Sud utvrđuje mogućnosti dužnika izdržavanja tako što upoređuje njegove prihode i mogućnosti da zaradi sa njegovim opravdanim rashodima, to jest ličnim potrebama i eventualnim obavezama prema trećim licima.

Prihodi: Pre svega, sud utvrđuje visinu svih redovnih prihoda dužnika – plate, penzije, honorara i sličnih primanja, kao i prihoda od imovine (na primer, rente od stana ili kuće). Povremeni i slučajni prihodi – poput jednokratne zarade od nekog poslića ili dobitka na lutriji – uzimaju se u obzir tek ako su u pitanju visoke vrednosti. Sud može da uračuna samo izvore prihoda koji se mogu dokazati.

Sud se može baviti i sposobnošću dužnika da zaradi više. Moguće je, na primer, da on ima ogromnu kuću koju bi mogao da izdaje, ili da odbija posao za poslom.

Rashodi: Lične potrebe dužnika utvrđuju se na isti način kao i potrebe poverioca izdržavanja. Zatim se u opravdane rashode uračunavaju eventualne obaveze dužnika da izdržava još neke osobe, kao i finansijske obaveze koje je dužnik ranije preuzeo, kao što su, na primer, krediti.

Kad nešto ostane nakon što se od prihoda dužnika oduzmu njegovi rashodi, taj iznos predstavlja njegovu mogućnost da daje izdržavanje.

Promena visine izdržavanja

I poverilac i dužnik imaju pravo da traže promenu iznosa izdržavanja, ako dođe do promene okolnosti na osnovu kojih je utvrđena prethodna visina izdržavanja. „Okolnosti“ mogu biti različite: na primer, dužnik je dobio bolji posao, pa su mu i mogućnosti veće – ili je ostao bez posla, pa više ne može da plaća raniji iznos; poverilac se razboleo, pa mu je sada potreban i novac za lečenje – ili je dobio „sedmicu“ na lotou, pa mu izdržavanje više nije potrebno…

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.2/5
(Ukupan broj ocena:18)
This entry was posted in Izdržavanje and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje