U pravu si! Online

Izdržavanje – opšte informacije

Zakonsko izdržavanje, u narodu poznato i kao alimentacija, jeste Porodičnim zakonom propisana obaveza jedne osobe (dužnika) da obezbedi materijalnu podršku drugoj osobi (poveriocu), zbog toga što ta druga osoba nema dovoljno sredstava za samostalan život. Ova dužnost postoji između osoba koje vezuju određeni porodični odnosi, najčešće blisko krvno srodstvo ili brak. Pritom je, po zakonu, odnos između usvojitelja i usvojenika izjednačen sa krvnim srodstvom, a vanbračna zajednica je izjednačena sa brakom. Osim izdržavanja koje je zakonska obaveza, postoji i obaveza izdržavanja koja nastaje sklapanjem ugovora o doživotnom izdržavanju, pri čemu osobe koje zaključuju takav ugovor ne moraju biti ni u kakvoj porodičnoj vezi. Za ovu vrstu izdržavanja ne važe odredbe Porodičnog zakona.

Ko je dužan koga da izdržava?

Kada se zakonska obaveza izdržavanja utvrđuje između krvnih srodnika, postoji ograničen krug srodnika za koji važi obaveza izdržavanja (na primer, po zakonu nisi obavezan da izdržavaš tetku), a u okviru tog kruga jasno je propisano kojim se redom traži izdržavanje. Precizno objašnjenje ko je kome u porodici dužan da obezbedi sredstva za život možeš naći u tekstu „Ko koga mora da izdržava?”.

Kako se utvrđuje zakonska obaveza izdržavanja?

Moguće je da se članovi porodice dogovore o postojanju obaveze izdržavanja, visini i načinu isplate tog izdržavanja bez ikakvih formalnosti, pa čak i da cela stvar funkcioniše po prećutnom dogovoru. Međutim, ako nema nikakvog dogovora, osoba koja traži izdržavanje može da se obrati sudu, tužbom za izdržavanje. Sud će, ako su ispunjeni zakonski uslovi za utvrđivanje obaveze izdržavanja, odrediti visinu i način izdržavanja. Dužnik izdržavanja će posle sudske odluke morati redovno da daje izdržavanje poveriocu, a ako to ne bude radio, poverilac može da traži od suda ga na to primora.

Uslovi za određivanje obaveze izdržavanja

Osim kod izdržavanja maloletnog deteta, uslovi da bi neko imao pravo da ga izdržavaju članovi njegove porodice su da ta osoba bude materijalno neobezbeđena, i pri tome nesposobna za rad. Punoletno dete može da očekuje da ga roditelji izdržavaju i ako je sposobno za rad, ali samo ako je na redovnom školovanju (i pritom je mlađe od 26 godina), a jedan supružnik može tražiti izdržavanje od strane drugog i ako je sposoban za rad, kad je jednostavno – nezaposlen. Kod maloletnika se nedostatak sredstava za život i nesposobnost za rad podrazumevaju, pa oni uvek imaju pravo da ih neko izdržava.

Utvrđivanje visine izdržavanja

Sud u sporu za izdržavanje utvrđuje kolike su osnovne materijalne potrebe osobe koja traži izdržavanje i koliki su njeni eventualni prihodi i imovina, od kojih bi delimično mogla da zadovolji te svoje potrebe. Kada se utvrdi koliki deo potreba poverilac nije u stanju da zadovolji sam, mora da se ustanovi mogućnost osoba koje su dužne da daju izdržavanje da te potrebe zadovolje umesto poverioca, a da pritom ne ugroze zadovoljenje svojih najosnovnijih potreba. Može da se dogodi da na kraju visina izdržavanja bude manja od utvrđenih potreba poverioca, jer su iscrpljeni lista osoba potencijalnih dužnika i njihove mogućnosti da daju izdržavanje.

Visina izdržavanja maloletnog deteta

Izdržavanje maloletnog deteta od strane roditelja je izuzetak što se tiče principa da se visina izdržavanja mora uskladiti sa potrebama poverioca i mogućnostima dužnika. Naime, roditelj mora detetu da obezbedi zadovoljenje osnovnih potreba i po cenu da nije u stanju da zadovolji sopstvene potrebe, a ako su mu prihodi iznad neophodnih za zadovoljenje minimuma, on mora da obezbedi detetu najmanje onaj nivo životnog standarda koji uživa sam.

Način izdržavanja

Izdržavanje se, po pravilu, određuje u novcu, ali se može odrediti i na drugi način, ako se poverilac i dužnik oko toga slože. Na primer, umesto da poverilac dobija novac, pa njime kupuje hranu, može sa dužnikom izdržavanja da se dogovori da ga ovaj snabdeva hranom sa svog poljoprivrednog gazdinstva.

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ovim ugovorom neko se obavezuje da će izdržavati osobu, sa kojom ne mora da ima nikakve porodične veze, dok je ta osoba živa. Izdržavana osoba se zauzvrat obavezuje da će neku svoju imovinu (najčešće nekretninu), posle smrti ostaviti davaocu izdržavanja. Ugovorom o doživotnom izdržavanju se određuju visina izdržavanja i sve ostale međusobne obaveze.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.7/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Izdržavanje and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje