U pravu si! Online

Izdržavanje maloletnog deteta

Maloletno dete nije sposobno da se brine o sebi, pa o njemu mora da se stara neko drugi, a obezbeđivanje sredstava za život deteta jeste najvažniji element te brige. Dete ima pravo na izdržavanje dokle god je maloletno, bez potrebe da budu zadovoljeni bilo kakvi dodatni uslovi.

Ko mora da izdržava maloletno dete?

Naravno, dete su pre svih obavezni da izdržavaju njegovi roditelji, odnosno usvojitelji, ako je usvojeno. Roditelji imaju obavezu izdržavanja deteta čak i ako im je sudski oduzeto roditeljsko pravo.

Ako roditelji/usvojitelji nisu živi ili nemaju sredstava da izdržavaju dete, ta obaveza prelazi na punoletnu braću i sestre deteta. Ova dužnost može dopasti i maloletnog brata ili sestru, ako ima prihode.

Ako maloletnik nema braće ili sestara (ili oni nemaju novca), sledeći koji su obavezni da ga izdržavaju jesu njegovi živi preci, prvo dede i babe, onda pradede i prababe, i tako redom.

Ukoliko dete nema krvnih srodnika koji bi mogli da ga izdržavaju, obavezu izdržavanja ima i očuh, odnosno maćeha deteta, sve dok je u braku sa roditeljem tog deteta. Očuh/maćeha mora da izdržava dete svog patnera i ako je partner umro za vreme trajanja braka, a dete nema srodnika koji bi morali da ga izdržavaju.

Kako dete ostvaruje pravo na izdržavanje?

Roditelji najčešće dobrovoljno i bez ikakvih formalnosti izdržavaju svoju decu.  Međutim, pošto je obaveza izdržavanja utvrđena zakonom, ako dete bude uskraćeno za nešto što mu pripada, roditelji, ali i druge osobe koje imaju obavezu da ga izdržavaju, mogu na to biti naterani sudskom odlukom.

Pošto maloletno dete ne može samo da podnese tužbu sudu protiv mame, tate i ostale rodbine, sudski postupak, u ime deteta, pokreće drugi roditelj/usvojitelj ili centar za socijalni rad. Oni su ovlašćeni da traže i izmenu visine izdržavanja, ako dođe do promene okolnosti na osnovu kojih je utvrđen dotadašnji iznos izdržavanja.

Visina izdržavanja za maloletno dete

U principu, visina izdržavanja usklađuje se sa potrebama izdržavane osobe i mogućnostima osobe koja treba da daje izdržavanje. Međutim, sud, kada određuje koliko roditelj mora da izdvoji za izdržavanje svog maloletnog deteta, uopšte ne mora da uzme u obzir to što su mogućnosti roditelja da daje izdržavanje male.

Računa se da je roditelj obavezan da se o detetu stara uz maksimalan napor, čak i po cenu sopstvene oskudice. Dakle, tek ako sud proceni da je roditelj učinio sve što je mogao da obezbedi novac i sebi uskratio sve što je mogao, a i pored toga nema dovoljno sredstava da detetu obezbedi zadovoljenje minimalnih životnih potreba, tu obavezu će proširiti i na ostale koji su dužni da doprinesu izdržavanju deteta.

S druge strane, kad roditelj ima značajne prihode, nije dovoljno da detetu obezbedi minimum, jer Porodični zakon kaže da je roditelj dužan da svom detetu omogući najmanje takav nivo životnog standarda kakav uživa on sam.

Kada obaveza izdržavanja padne na ostale srodnike deteta, sud mora imati u vidu njihove mogućnosti.

Minimalna suma izdržavanja

Kada utvrđuje koliko najmanje novca mora da se izdvoji za izdržavanje maloletnika, sud se rukovodi zakonom propisanom minimalnom sumom izdržavanja. To je, kada je reč o detetu, iznos jednak naknadi za hranjenike, čiju visinu jednom godišnje utvrđuje Ministarstvo rada i socijalne politike. Taj iznos nije obavezujući za sud, već predstavlja samo orijentaciju. Ako on nije dovoljan za zadovoljenje potreba deteta, sud će odrediti odgovarajući iznos.

Ova naknada iznosi 52 odsto od prosečne neto plate u Srbiji, što se smatra dovoljnim za pokriće osnovnih troškova života deteta, s tim što se uvećava za troškove prevoza, kao i za posebne potrebe dece koja su ometena u razvoju. Uz to, jednom godišnje se u minimalan iznos izdržavanja uvršćuju:

 • sredstva potrebna za nabavku udžbenika i školskog pribora (za učenike osnovne škole 20 odsto od prosečne mesečne plate, za srednjoškolce 25 odsto, i za studente 30 odsto od prosečne zarade u Srbiji),
 • troškovi rekreativne nastave i ekskurzija, prema stvarnoj ceni.

Detetu jednokratno pripadaju i troškovi proslave mature i sticanja diplome, u godini završetka osnovnog ili srednjeg školovanja, u iznosu od 30 odsto od prosečne plate.

Dokle traje obaveza izdržavanja?

Obaveza izdržavanja maloletnog deteta postoji dok ono ne navrši 18 godina. Ukoliko je to dete nastavilo redovno školovanje i posle sticanja punoletstva, ili je nesposobno za rad a nema sredstava za život, ono će tada biti izdržavano kao punoletno dete, a za to važe drugi uslovi.

 

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.2/5
(Ukupan broj ocena:19)
This entry was posted in Izdržavanje and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje