U pravu si! Online

Sudska deoba zajedničke imovine

Supružnici ili vanbračni partneri mogu doći u situaciju da dele zajedničku imovinu prilikom razvoda (odnosno raskida vanbračne zajednice), ali i tokom trajanja zajednice, ako jedan od partnera to zatraži. Ukoliko oni ne mogu da se sporazumeju oko podele, odluku će doneti sud.

U slučaju razvoda po tužbi, ako o deobi ne postoji puna saglasnost bračnih partnera, sudije je obavezno izdvajaju u poseban postupak. Kod „razvoda” vanbračnih partnera ili tokom trajanja braka, podela je uvek zaseban sudski postupak.

Parnična i vanparnična podela

Ako između partnera postoji spor oko toga koliki je čiji udeo u zajedničkoj imovini, sudska deoba se obavlja u parničnom postupku i pokreće se podnošenjem tužbe. Sud tada odlučuje ne samo o procentima učešća u zajedničkoj imovini, već i o konkretnom načinu podele, to jest, šta će tačno kome pripasti.

Ako je problem samo u načinu podele, to se rešava u vanparničnom postupku i onda se dokument koji podnosiš sudu da bi pokrenuo postupak zove „predlog”.

Predmet podele

Najpre je neophodno utvrditi šta se tačno deli, šta spada u zajedničku imovinu. Zatim će sud, među onim što je ostalo, identifikovati stvari koje, po zakonu, uvek pripadaju jednom od supružnika. Tu spadaju:

 • stvari za obavljanje zanata ili zanimanja nekog od supružnika. One pripadaju samo tom supružniku, a njegov deo će biti umanjen za vrednost tih stvari;
 • predmeti domaćinstva: escajg, nameštaj i slično. Dodeljuju se supružniku kome pripadne kuća, odnosno stan, s tim što će se, takođe, njihova vrednost uračunati u deo tog supružnika;
 • stvari namenjene detetu se uvek izdvajaju iz ukupne zajedničke imovine i pripadaju roditelju kome je dete povereno posle razvoda, bez uticaja na vrednost njegovog dela;
 • lične stvari supružnika, kao što su toaletni pribor ili invalidska kolica, uvek pripadaju tom supružniku. One se ne uračunavaju  u njegov deo, izuzev ako je vrednost te lične stvari toliko velika da, prema proceni suda, predstavlja značajan deo ukupne zajedničke imovine.

Koliki deo kome pripada?

Sud treba da utvrdi koliki deo imovine koja se deli pripada svakom partneru ponaosob. Polazi se od pretpostavke da su udeli oba supružnika jednaki, po 50 procenata, ali svaki od supružnika može da traži da se utvrde drugačiji procenti.

Ako se ravnopravna podela ospori, razmatra se koliki je novčani doprinos supružnika uvećanju imovine kroz platu, honorare ili druge oblike zarade, ali se procenjuju i drugi načini doprinosa zajednici. Sud će zato utvrditi i koliki je trud uložen u održavanje domaćinstva i staranje o deci i ostalim članovima porodice, ali može da uzme u obzir i „ostale okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje zajedničke imovine”.

Ukoliko je još neki član domaćinstva u kojem supružnici žive (dete, tetka, baba) svojim radom ili prihodima doprineo nastanku zajedničke imovine, sud će morati da odluči i koliki je njegov udeo u toj imovini.

Odluka o načinu podele konkretnih stvari

Treba odlučiti i koje stvari konkretno pripadaju jednom, a koje drugom supružniku. Osim veličine udela i vrednosti samih stvari (nekretnina, vozila, akcija, novca), sud će uvek uzeti u obzir konkretne okolnosti (na primer, ako postoje deca, s kim će ona živeti) i želje supružnika.

Na kraju, sud može odlučiti:

 • da neka stvar cela pripadne jednom partner;
 • da sporna stvar bude prodata, a novac od prodaje podeljen saglasno veličini udela;
 • da jedan partner dobije određenu stvar, ali da mora drugom da isplati vrednost njegovog dela.

Dokazi

Doprinos zajedničkoj imovini sud ceni uvidom u dokumentaciju, pre svega u popis imovine, izvode iz zemljišnih knjiga i ugovore kojima su pribavljene nepokretnosti, i u papire o sredstvima stečenim u braku, kao što su uplatnice, priznanice ili štedne knjižice.

Ostali oblici „doprinosa” – trud oko dece i domaćinstva – verifikuju se pre svega izjavama supružnika. Ako sud ne može da nađe odgovor na ova pitanja u izjavama supružnika, pozvaće svedoke – rodbinu, komšije i ostale koji poznaju porodicu.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.9/5
(Ukupan broj ocena:23)
This entry was posted in Imovina (van)bračnih partnera and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje