U pravu si! Online

Tajni i poverljivi podaci

Državna tajna — opšte informacije

Tajni su svi podaci kojima raspolažu organi javne vlasti, a koji su iz opravdanih razloga i na propisani način proglašeni tajnim i označeni kao tajni. Za odavanje državne tajne predviđene su stroge zatvorske kazne, mada novinaru stoje na raspolaganju neki mehanizmi da traži da se s poverljivih podataka skine oznaka tajnosti.

Posted in Tajni i poverljivi podaci | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pristup tajnim podacima

Jedini način da pokušaš da legalno dođeš do nekog tajnog dokumenta jeste da podneseš zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, pa da se, kada budeš odbijen sa obrazloženjem da je dokument tajna, obratiš povereniku za informacije od javnog značaja ako smatraš da postoje zakonom predviđeni razlozi da ne bude tako.

Posted in Tajni i poverljivi podaci | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje