U pravu si! Online

Novinar u sukobu interesa

Pritisci izdavača i oglašivača

Novinar treba da izvesti javnost o pritiscima koji ugrožavaju slobodu informisanja i nezavisnost medija, bez obzira na to od koga potiču, i ne sme dobiti otkaz ili smanjenje plate zbog istinitog izveštavanja ili odbijanja da izvrši nalog suprotan novinarskoj etici i uređivačkoj politici medija u kojem radi.

Posted in Novinar u sukobu interesa | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mito, pokloni i plaćanje troškova

Kodeks novinara Srbije strogo zabranjuje primanje mita za objavljivanje, prikrivanje ili sprečavanje prikupljanja i objavljivanja informacija. Novinar ne sme da prihvata privilegije, nadoknade i vredne poklone koji bi za posledicu imali neobjektivno predstavljanje darodavca u medijima.

Posted in Novinar u sukobu interesa | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Izveštavanje o temama u kojima novinar ima lični interes

Prema Kodeksu novinara Srbije, novinar ne sme da izveštava o temama u kojima ima lični interes. Ukoliko takav interes postoji, novinar je dužan da o tome obavesti urednika.

Posted in Novinar u sukobu interesa | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje