U pravu si! Online

Prikupljanje informacija

Pritisci izdavača i oglašivača

Novinar treba da izvesti javnost o pritiscima koji ugrožavaju slobodu informisanja i nezavisnost medija, bez obzira na to od koga potiču, i ne sme dobiti otkaz ili smanjenje plate zbog istinitog izveštavanja ili odbijanja da izvrši nalog suprotan novinarskoj etici i uređivačkoj politici medija u kojem radi.

Also posted in Novinar u sukobu interesa | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mito, pokloni i plaćanje troškova

Kodeks novinara Srbije strogo zabranjuje primanje mita za objavljivanje, prikrivanje ili sprečavanje prikupljanja i objavljivanja informacija. Novinar ne sme da prihvata privilegije, nadoknade i vredne poklone koji bi za posledicu imali neobjektivno predstavljanje darodavca u medijima.

Also posted in Novinar u sukobu interesa | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Izveštavanje o temama u kojima novinar ima lični interes

Prema Kodeksu novinara Srbije, novinar ne sme da izveštava o temama u kojima ima lični interes. Ukoliko takav interes postoji, novinar je dužan da o tome obavesti urednika.

Also posted in Novinar u sukobu interesa | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pristup objektima i mestu događaja

Za ulazak u neki objekat potrebna ti je dozvola vlasnika, odnosno korisnika tog objekta. Ulazak bez dozvole može da predstavlja i krivično delo. Prilikom boravka u objektu moraćeš da se ponašaš shodno uputstvima vlasnika, a prilikom izveštavanja s mesta policijskog uviđaja — prema uputstvima policije.

Also posted in Izveštavanje sa lica mesta | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Razgovor sa akterima i očevicima

I na terenu moraš da se predstaviš kao novinar, vodiš računa o osećanjima i interesima maloletnika i žrtava krivičnih dela i nesreća i proveriš svaku izjavu koju si dobio.

Also posted in Izveštavanje sa lica mesta | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Državna tajna — opšte informacije

Tajni su svi podaci kojima raspolažu organi javne vlasti, a koji su iz opravdanih razloga i na propisani način proglašeni tajnim i označeni kao tajni. Za odavanje državne tajne predviđene su stroge zatvorske kazne, mada novinaru stoje na raspolaganju neki mehanizmi da traži da se s poverljivih podataka skine oznaka tajnosti.

Also posted in Tajni i poverljivi podaci | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pristup tajnim podacima

Jedini način da pokušaš da legalno dođeš do nekog tajnog dokumenta jeste da podneseš zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, pa da se, kada budeš odbijen sa obrazloženjem da je dokument tajna, obratiš povereniku za informacije od javnog značaja ako smatraš da postoje zakonom predviđeni razlozi da ne bude tako.

Also posted in Tajni i poverljivi podaci | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uslovi za objavljivanje fotografija i snimaka

Da bi objavio neku fotografiju, video ili audio snimak, potrebno je da snimljena situacija ili osoba nije predstavljena neistinito. Ukoliko je reč o fotomontaži ili snimku koji je na neki način izmenjen, to mora biti jasno rečeno.

Also posted in Fotografije, audio i video snimci | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zabranjene fotografije i snimci

Prilikom prikazivanja seksa, golotinje, nasilja, pa i u pogledu odeće koju u informativnom programu nose novinari, voditelji i učesnici emisija, radio i televizijske stanice moraju da poštuju obavezujuća uputstva Republičke radiodifuzne agencije. Ostali mediji su u tom pogledu mnogo slobodniji, s tim što je svima zabranjeno emitovanje govora mržnje.

Also posted in Fotografije, audio i video snimci | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zaštita privatnosti

Za objavljivanje fotografija, video i audio snimaka neke osobe najčešće je potreban njen pristanak. U suprotnom, ona pod određenim uslovima može da tuži snimatelja, urednika i medij i traži naknadu štete. Identitet maloletnika, kao i žrtava i počinilaca krivičnih dela, mora se sakriti, a fotograf ili snimatelj moraju prestati da snimaju osobu koja nije javna ličnost ako ona to od njih traži.

Also posted in Fotografije, audio i video snimci | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Saglasnost autora za izmene i preuzimanje

Prema etičkom kodeksu, bilo kakve intervencije na fotografijama nedopustive su bez saglasnosti autora. Ipak, zakonski gledano, izmene su moguće u nekim situacijama. U principu, potrebna je saglasnost autora za objavljivanje, mada i tu ima izuzetaka.

Also posted in Fotografije, audio i video snimci | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze vlasti i državnih ustanova prema medijima

Ukoliko ti je potreban neki pisani dokument za koji znaš ili pretpostavljaš da se nalazi kod nekog organa javne vlasti, a oni ti ga ne daju kada ih lepo zamoliš, treba da im uputiš zvaničan zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Tada bi morali da ti izađu u susret, a ako to ne urade, obrati se povereniku za informacije od javnog značaja.

Also posted in Dokumentarni izvori | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pristup sudskim spisima

U principu, sudovi i tužilaštva trebalo bi da dokumente o svom radu, dakle, i sudske spise, učine dostupnim javnosti. Međutim, raznim zakonima predviđen je niz izuzetaka od ove obaveze, tako da ćeš, s obzirom na to da se ove odredbe veoma strogo tumače, kao novinar teško dobiti neki dokument od pravosudnih organa.

Also posted in Dokumentarni izvori | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pisana saopštenja

Pisana saopštenja državnih organa i ustanova, političkih i drugih organizacija, preduzeća ili pojedinaca, štampani mediji uopšte ne moraju da objave. Radio i televizijske stanice imaju obavezu da prenesu samo „važna saopštenja hitne prirode koja se odnose na ugroženost života, zdravlja, bezbednosti ili imovine“.

Also posted in Dokumentarni izvori | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Korišćenje ličnih podataka

Za bilo kakve podatke o nekoj ličnosti koji se nalaze u nekoj evidenciji ili bazi podataka na osnovu kojih se može odrediti o kojoj je ličnosti reč (bez obzira na šta se odnose i kako si do njih došao), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti propisano je pod kojim se uslovima smeju objaviti.

Also posted in Dokumentarni izvori | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • irex-usaid

  irex-usaid
 • txtdisc

  txtdisc
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • boje

  boje