U pravu si! Online

Materijalna pomoć države

Novčana socijalna pomoć

Novčana socijalna pomoć namenjena je osobama koje nemaju dovoljno sredstava za život i isplaćuje se mesečno. Osnovni uslov za sticanje prava na novčanu socijalnu pomoć jeste da pojedinac, odnosno porodica ima mesečne prihode manje od punog iznosa socijalne pomoći.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Uslovi za dobijanje novčane socijalne pomoći

Osim visine mesečnih prihoda, o tome da li imaš prava na novčanu socijalnu pomoć odlučiće i tvoje imovinsko stanje i radna sposobnost.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Kako se dobija novčana socijalna pomoć?

Zahtev za dodelu novčane socijalne pomoći u ime cele porodice podnosi jedan njen član, u lokalnom centru za socijalni rad, na obrascu koji će dobiti u centru. Uz zahtev je potrebno podneti još desetak drugih dokumenata.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Dodatak za pomoć i negu drugog lica

Dodatak za pomoć i negu drugog lica, poznatiji kao dodatak za tuđu negu, jeste novčana pomoć osobama koje zbog povrede ili bolesti ne mogu same da obave najosnovnije dnevne poslove, da se kreću, okupaju ili spreme hranu, na primer, pa moraju da plate nekom da im pomogne.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Pomoć za osposobljavanje za rad

Pomoć za osposobljavanje za rad daje se deci i mladima sa smetnjama u razvoju i odraslim osobama sa invaliditetom koje se, u skladu sa svojim fizičkim i psihičkim sposobnostima i godinama života, mogu obučiti za nekakav rad.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dečji dodatak

Dečji dodatak je novčana pomoć koja se mesečno isplaćuje roditeljima u porodici koja ima prihode ispod određenog iznosa. Novac se isplaćuje za prva četiri deteta u porodici.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Dečji dodatak – potrebna dokumenta

Zahtev za dodelu dečjeg dodatka, uz ostala potrebna dokumenta, podnosi se opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u mestu u kome živiš, na posebnom obrascu koji možeš dobiti na opštinskom šalteru.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Roditeljski dodatak

Roditeljski dodatak je novčana pomoć države koju dobija majka posle porođaja, za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Ovaj dodatak, u određenim okolnostima, umesto majke dobija otac.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Besplatan vrtić za decu bez roditeljskog staranja

Deca bez roditeljskog staranja imaju pravo na besplatan boravak u gradskom ili opštinskom obdaništu ako su smeštena u ustanovu socijalne zaštite ili, za decu smeštenu u hraniteljsku porodicu ili kod staratelja, ako je za njih prethodno dobijen dečji dodatak.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Besplatan vrtić za decu sa smetnjama u razvoju

Deca predškolskog uzrasta sa smetnjama u razvoju imaju pravo da besplatno idu u opštinsko odnosno gradsko obdanište pod uslovom da je za njih već ostvareno pravo na dečji dodatak.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , | Leave a comment

Povlastice pri putovanju za decu i omladinu

Deca i mladi imaju pravo na povlasticu za autobuski, železnički i rečni prevoz u zemlji, ali samo za organizovana grupna putovanja predviđena programom rada vrtića, škola, fakulteta i omladinskih udruženja.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Povlastice pri putovanju za osobe sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom, pod određenim uslovima, imaju pravo na znatne popuste pri kupovini karata za putovanja vozom, autobusom i brodom na teritoriji naše zemlje.

Posted in Materijalna pomoć države | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje