U pravu si! Online

Centar za socijalni rad

Nadležnost centra za socijalni rad

Centar za socijalni rad je centralna ustanova u kojoj se odlučuje o gotovo svemu što ima veze sa socijalnom zaštitom. Ako ti treba neki oblik socijalne zaštite moraš da odeš u centar, a svi državni organi, zdravstvene i obrazovne ustanove, obaveštavaju centar kada naiđu na osobu kojoj je potrebna ova vrsta zaštite.

Posted in Centar za socijalni rad | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obraćanje centru za socijalni rad

Da bi ostvario pravo na materijalnu socijalnu pomoć, zaštitio se od porodičnog nasilja ili rešio neki drugi socijalni ili porodični problem, treba da se obratiš centru za socijalni rad u opštini u kojoj živiš.

Posted in Centar za socijalni rad | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ostvarivanje prava na materijalnu pomoć

Neke oblike materijalne socijalne pomoći daje Republika, a neke lokalna samouprava, to jest, gradovi i opštine. Centar za socijalni rad odlučuje o dodeli nekih oblika državne pomoći i o dodeli lokalne pomoći kada je to predviđeno lokalnim propisima.

Posted in Centar za socijalni rad | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ostvarivanje prava na socijalne usluge

Od centra za socijalni rad možeš, pored materijalne pomoći, da tražiš i ono što se zove „usluge socijalne zaštite“. Tako se nazivaju postupci kojima te centar štiti od nasilja u porodici, rešava to što zbog raznih razloga nisi u stanju da se brineš o sebi, i tome slično.

Posted in Centar za socijalni rad | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nadzor nad roditeljima i zaštita dece

Centar za socijalni rad ima pravo da se, pod određenim uslovima, umeša u odnose između roditelja i deteta. Centar prvo pomaže roditeljima da pravilno ispune svoje obaveze, a u slučaju ozbiljnijih grešaka roditelja, dete može biti privremeno izdvojeno iz porodice.

Posted in Centar za socijalni rad | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Starateljstvo — opšte informacije

Kada kažemo da je neko pod starateljstvom, to znači da se smatra da ta osoba nije sposobna da odluke o svom životu donosi sama, već to umesto nje mora da radi neko drugi — staratelj. O stavljanju neke osobe pod starateljstvo odlučuje centar za socijalni rad, koji donosi i sve druge odluke bitne za ovu situaciju.

Posted in Centar za socijalni rad | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Starateljstvo — procedure

U odlučivanju o svim bitnim pitanjima vezanim za starateljstvo centar za socijalni rad mora da se drži određenih pravila. Pravila postoje i kada štićenik ili neko ko ima pravni interes za njegovu sudbinu hoće da se žali na neku odluku centra.

Posted in Centar za socijalni rad | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Savetovališta

U svakom centru za socijalni rad možeš se posavetovati o svemu što te muči, a u vezi je s brakom i porodicom, a možeš dobiti i pravne savete u vezi s porodičnom imovinom, stanovanjem, izdržavanjem…

Posted in Centar za socijalni rad | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje