U pravu si! Online

Turističke agencije

Šta je turistička agencija?

Kada odlučiš da odeš negde na odmor najlakše je da uplatiš turistički aranžman u okviru kojeg će smeštaj, ishrana i prevoz biti spakovani u jedan paket koji se prodaje po jedinstvenoj ceni. “Pakovanjem” tih paketa bave se isključivo turističke agencije, koje za to moraju imati državnu licencu i ispuniti niz zakonskih uslova.

Posted in Turističke agencije | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o putovanju

Ugovor o putovanju se sastoji od tri zasebna dokumenta: opšti uslovi putovanja, program putovanja i potvrda o putovanju. Opšti uslovi definišu prava i obaveze agencije i putnika u mogućim spornim situacijama, program putovanja detaljno opisuje turistički aranžman, a potvrda o putovanju je dokaz da si ti ageniciji dao pare, a ona tebi program i opšte uslove.

Posted in Turističke agencije | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Izmene ugovora o putovanju

Agencija može da izmeni program putovanja i cenu aranžmana samo ako su posle potpisivanja ugovora nastale okolnosti na koje ona nije mogla da utiče niti da ih predvidi. Ako su izmene programa putovanja dovele do smanjenja troškova, cena putovanja mora biti za toliko manja i za putnika.

Posted in Turističke agencije | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odustanak od putovanja

I kada je ugovor o putovanju sklopljen, od dogovorenog aranžmana mogu da odustanu i agencija i putnik. Prema tome koliko pre zakazanog početka puta je do toga došlo i iz kojih razloga, odmerava se da li će i koliko odustanak da košta onog koji se predomislio.

Posted in Turističke agencije | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze agencije u slučaju neispunjenja ugovora

Ako agencija tokom putovanja, svojom krivicom ili krivicom nekog od njenih partnera odgovornih za delove aranžmana, ne ispuni neku od ugovorenih obaveza, tačno je propisano šta mora da uradi da bi to ispravila, ali i šta treba da radi da ti ne bi baš potpuno upropastila put, ako je otklanjanje nedostatka nemoguće.

Posted in Turističke agencije | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zaštita prava putnika (u agenciji)

Ako u toku putovanja ne bude sve onako kako piše u ugovoru, prvo treba da od predstavnika agencije na licu mesta tražiš da reši problem. Ako ipak do kraja puta ne dobiješ ono što si platio, treba da podneseš pismeni prigovor agenciji i da tražiš da te novčano obešteti.

Posted in Turističke agencije | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Zaštita prava putnika (van agencije)

Ako turistička agencija ne usvoji tvoj prigovor, ne isplati ti pare ili probije rok za odgovor na prigovor, a ti i dalje misliš da si u pravu, možeš se obratiti turističkoj inspekciji i pokrenuti sudski spor, odnosno, ako je tako predviđeno opštim uslovima putovanja, postupak arbitraže.

Posted in Turističke agencije | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje