U pravu si! Online

Promene u poslovanju

Privremeni prestanak rada preduzetnika

Preduzetnik može privremeno da prestane da radi. Ovome se pribegava kada je reč o godišnjem odmoru, bolovanju ili porodiljskom odsustvu, ali i ako ti posao ne ide, ideš na duži put i tome slično.

Posted in Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Proširenje delatnosti

Pored delatnosti za koju si registrovan, možeš slobodno da obavljaš i bilo koju drugu za koju nije potrebno pribaviti prethodnu saglasnost inspekcije ili nekog drugog organa, naravno, pod uslovom da ispunjavaš propisane uslove za obavljanje željene delatnosti.

Posted in Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Promena pravne forme

Preduzetnik ili privredno društvo može iz različitih razloga odlučiti da nastavi da radi u nekoj drugoj pravnoj formi. Preduzetnik može poželeti da registruje privredno društvo, a društvo sa ograničenom odgovornošću da se preregistruje u akcionarsko društvo, na primer.

Posted in Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Promena vlasnika

Za promenu vlasnika preduzetničke radnje i privrednog društva važe sasvim različita pravila.

Posted in Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prestanak rada preduzetnika

Preduzetnik prestaje to da bude brisanjem iz registra preduzetnika zbog prestanka rada. Preduzetnik prestaje da radi ili svojom voljom ili po sili zakona, na primer, zbog dugotrajne blokade računa, odlukom suda i slično.

Posted in Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Zatvaranje privrednog društva

Sva privredna društva prestaju da postoje brisanjem iz registra, i to na osnovu dobrovoljne ili prinudne likvidacije, zaključenja stečaja ili neke od statusnih promena koje dovode do prestanka postojanja društva.

Posted in Promene u poslovanju | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje