U pravu si! Online

Odnosi sa potrošačima

Opšte obaveze prema potrošačima

U odnose s potrošačima stupaš prodajući robu i usluge na tržištu. Neka najopštija pitanja u vezi s trgovinom, koja su od posrednog uticaja na taj odnos, obradili smo u ovom tekstu.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveštavanje potrošača o uslovima prodaje

O robi ili usluzi koju kupuje potrošač mora biti obavešten na jasan i razumljiv način pre nego što mu ih prodaš, da bi mogao da odluči da li će uopšte da se upusti u kupovinu.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Predaja ili isporuka robe kupcu

Prilikom svakodnevne kupovine, u supermarketu ili na kiosku, na primer, do razmene robe za novac dolazi istovremeno, pa je sve jednostavno. Međutim, ako do razmene ne dođe trenutno, važe posebna pravila.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prodajni podsticaji (popusti i akcije)

Robu i usluge možeš da ponudiš jeftinije ili pod povoljnijim uslovima u odnosu na tvoju redovnu ili prethodnu ponudu, ali ta ponuda mora biti zaista povoljnija, a potrošači o tome moraju biti propisno obavešteni.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prodaja na daljinu i van poslovnih prostorija

Pod prodajom na daljinu podrazumeva se nuđenje robe ili usluga putem sredstava komunikacije potrošaču koji nije neposredno prisutan, a koji može telefonski, uplatom ili na neki drugi način izvršiti kupovinu. Prodaja van poslovnih prostorija jeste putujuća trgovina, prodaja od vrata do vrata i tako dalje. Za obe ove vrste trgovine važe slična pravila.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Prodaja pod posebnim uslovima

Pri prodaji robe možeš, ali ne moraš, predvideti neke posebne uslove, kao što je mogućnost da kupac isproba robu, traži da ona bude prilagođena njegovim željama i potrebama, ili da je plati na rate.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pružanje usluga

Prilikom pružanja usluga, osnovna pravila ista su kao i za prodaju robe. Kupac, to jest, korisnik usluge mora da je plati, a ti kao pružalac usluga moraš da ga obavestiš o usluzi i moraš da je izvršiš.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nedostaci robe, reklamacija i garancija

Roba koju isporučiš kupcu mora da odgovara opisu koji si dao ili uzorku na osnovu kojeg je kupljena. Drugim rečima, između ponuđene (ugovorene) i isporučene robe mora da postoji saobraznost. Prava kupca u slučaju nesaobraznosti odnose se i na usluge.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nepošteno poslovanje

Nepošteno poslovanje jeste manipulacija, iskorišćavanje ili vršenje pritiska na potrošače kako bi oni kupili tvoj proizvod ili uslugu. Oblici nepoštenog poslovanja jesu obmanjujuće i nasrtljivo poslovanje, kao i neobaveštavanje potrošača o njegovim pravima, osobinama proizvoda ili usluge i uslovima prodaje.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nepravične odredbe ugovora o prodaji

Zakon, pod određenim uslovima, neke odredbe ugovora o prodaji roba ili usluga smatra nepravičnim i takve odredbe ne obavezuju potrošača.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Rešavanje sporova s potrošačima

Sporove s potrošačima moguće je rešavati na sudu i van suda, to jest, u postupku posredovanja ili arbitraže.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze kupca

Kupac, pre svega, ima obavezu da plati i preuzme proizvod koji je kupio, odnosno plati i primi uslugu koju je naručio, ako su mu oni ponuđeni ili izvršeni na korektan način.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odnos prema konkurenciji

Neki postupci prema konkurenciji izričito su zabranjeni, ne samo zato što štete tim konkurentskim firmama, već i stoga što dovode do poremećaja na tržištu i tako nanose štetu i potrošačima.

Posted in Odnosi sa potrošačima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje