U pravu si! Online

Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima

Ugovori sa dobavljačima i poslovnim partnerima

Svoje odnose sa dobavljačima i poslovnim partnerima treba da regulišeš ugovorima. Kada je reč o kupoprodaji robe, sklapaš ugovor o prodaji, a za usluge — ugovor o delu.

Posted in Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sporovi sa dobavljačima i poslovnim partnerima

Sporove sa dobavljačima i poslovnim partnerima možeš da rešiš pred privrednim sudovima, stalnim izabranim sudom Privredne komore Srbije, odnosno Privredne komore Vojvodine, a možeš i da se obratiš sudovima časti pri regionalnim privrednim komorama ili Privrednoj komori Srbije.

Posted in Odnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje