U pravu si! Online

Zaštita ranjivih kategorija

Zaštita maloletnih osoba

Maloletna osoba može da radi puno radno vreme – maksimalno osam sati dnevno, ali ne duže od ukupno 35 sati nedeljno. Kada je reč o ovoj starosnoj grupi, zabranjeni su i prekovremeni rad i preraspodela radnog vremena zaposlenog. Takođe, zabranjen je i rad noću (od 10 uveče do 6 ujutro) – sa nekim izuzecima…

Posted in Zaštita ranjivih kategorija | Tagged | Leave a comment

Zaštita trudnica

Trudna žena ne može da radi na poslovima koji zahtevaju podizanje tereta, kao ni na poslovima na kojima bi mogla biti izložena štetnom zračenju, ekstremnim temperaturama ili vibracijama. Zabrana važi i za sve druge poslove koji, po proceni nadležnog lekara, mogu biti štetni po njeno zdravlje i zdravlje deteta…

Posted in Zaštita ranjivih kategorija | Tagged , , , , , | Leave a comment

Zaštita roditelja

Zaštita roditelja – odnosno, posredna zaštita njihove dece, jer preumoran roditelj teško može biti i dobar roditelj – određena je kroz nekoliko zakonskih odredbi…

Posted in Zaštita ranjivih kategorija | Tagged | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje