U pravu si! Online

Inspekcija rada

Nadležnost inspekcije rada

Inspektori rada kontrolišu primenu propisa o zapošljavanju, pravima radnika i bezbednosti na radu. Od nedavno, inspekcija rada nadzire i primenu propisa o zaštiti od zlostavljanja na radu (mobinga). Imaš pravo na njihovu zaštitu bez obzira na to da li si uredno prijavljen ili radiš na crno.

Posted in Inspekcija rada | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Podnošenje prijave i postupak inspekcije

Problem koji imaš sa poslodavcem inspekciji moraš da prijaviš ti lično. Anonimne prijave prihvataju samo kad je reč o radu na crno i neisplaćivanju zarade. Inspekcija mora da ispita stvar i donese odluku za 15 dana ako se žališ na nezakonit otkaz, a inače ima rok od najviše dva meseca da donese rešenje.

Posted in Inspekcija rada | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Ishod postupka inspekcije rada

Inspektor može poslodavcu da naloži da ispravi nepravilnost u radu firme, da mu naplati kaznu na licu mesta, podnese prekršajnu ili krivičnu prijavu, nezakonito otpuštenog radnika vrati na posao do odluke sud a, ako je ugrožena bezbednost, i da privremeno zabrani rad firme.

Posted in Inspekcija rada | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje