U pravu si! Online

Roditelji i deca

Roditeljsko pravo

Roditeljsko pravo je nešto poput „krovnog pojma“ kojim se definiše opšta zakonska odgovornost roditelja za dobrobit deteta, i pod kojim se nalazi niz konkretnih prava i obaveza koja u tom odnosu postoje.

Posted in Roditelji i deca | Tagged , , , , , | Leave a comment

Prijava rođenja deteta

Novorođenče neće dugo čekati na prvi kontakt sa državom: najkasnije 15 dana od dolaska na ovaj svet, mora biti upisano u matičnu knjigu rođenih u opštini u kojoj je rođeno.…

Posted in Roditelji i deca | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Ime i prezime deteta

U početku, većina se odaziva i na „buci-buci“, ali, pre ili kasnije, bebi će svakako zatrebati i ime. Zakonski rok za upisivanje imena u matičnu knjigu rođenih jeste 30 dana od dana rođenja, a nakon toga, upis je moguć samo na osnovu rešenja organa starateljstva. Ako roditelji ne ispune ovu obavezu na vreme, mogu biti 

Posted in Roditelji i deca | Tagged , , , | Leave a comment

Materinstvo i očinstvo

Materinstvo i očinstvo jesu pojmovi koje zakon koristi da označi jedinstvenu biološku vezu između deteta i onih koji su najzaslužniji za njegovo postojanje – a to su otac i majka.

Posted in Roditelji i deca | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Prava i obaveze roditelja

Roditelji imaju pravo i dužnost da se staraju o detetu. Ipak, izgleda zgodno primetiti da je roditeljsko pravo izvedeno iz dužnosti roditelja, i da postoji samo u meri koja je potrebna za zaštitu ličnosti, prava i interesa deteta.…

Posted in Roditelji i deca | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Prava i obaveze deteta

Prava deteta uglavnom se izražavaju kroz obaveze drugih – uključujući roditelje, državu i društveno okruženje.

Posted in Roditelji i deca | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Lišenje roditeljskog prava

Lišenje roditeljskog prava jeste pravno sredstvo kojim nesavesni roditelji bivaju lišeni nekog, ili svih prava i obaveza koje imaju prema detetu. Ovde postoji jedan izuzetak: nezavisno od okolnosti, oni ne mogu biti lišeni obaveze izdržavanja deteta.

Posted in Roditelji i deca | Tagged , , , , | Leave a comment

Usvojenje – opšte informacije

Usvojenje je čin uspostavljanja sistema prava i obaveza između deteta koje se usvaja (usvojenik) i osoba koje ga usvajaju (usvojitelji), koji je identičan pravima i obavezama koje inače postoje između deteta i roditelja. Po istoj analogiji, rođaci usvojitelja imaće obaveze prema detetu koje inače imaju rođaci roditelja deteta.

Posted in Roditelji i deca | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Usvojenje – procedura

Bilo da je posmatramo sa strane deteta koje treba da bude usvojeno, ili sa strane onih koji žele da usvoje dete, procedura počinje njihovom prijavom centru za socijalni rad. …

Posted in Roditelji i deca | Tagged , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje