U pravu si! Online

Izdržavanje

Izdržavanje – opšte informacije

Zakonsko izdržavanje, u narodu poznato i kao alimentacija, je zakonom propisana obaveza jedne osobe da obezbedi materijalnu podršku drugoj osobi, jer ona nema dovoljno sredstava za život. Ova obaveza postoji između osoba koje vezuju određeni porodični odnosi. Osim zakonskog, postoji i ugovorno izdržavanje.

Posted in Izdržavanje | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ko koga mora da izdržava?

Obaveza zakonskog izdržavanja može da postoji samo između osoba koje su vezane određenim porodičnim odnosom. Najčešće je reč o krvnom srodstvu, mada postoje i izuzeci, kao što su odnosi među supružnicima i vanbračnim partnerima.

Posted in Izdržavanje | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uslovi za ostvarenje prava na izdržavanje

Da bi nekome bilo priznato pravo na izdržavanje, potrebno je da on nema od čega da živi, da je nesposoban za rad i da nametanje ove obaveze ne predstavlja „očiglednu nepravdu“ za davaoca izdržavanja. Naravno, i od ovih pravila postoje izuzeci.

Posted in Izdržavanje | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Kako se utvrđuje visina izdržavanja?

Izdržavana osoba ima pravo da dobija novac samo za osnovne potrebe, i to za onaj njihov deo koji ne može da zadovolji sama. Davaoci izdržavanja, osim kada je reč o obavezi roditelja da izdržava maloletno dete, ne mogu zbog izdržavanja biti dovedeni u situaciju da ni sami nemaju od čega da žive.

Posted in Izdržavanje | Tagged , , , , , | Leave a comment

Trajanje izdržavanja

Obaveza izdržavanja postoji sve dok postoje uslovi potrebni za nastanak te obaveze. Kada se neki od tih uslova prestane da postoji, prestaje i obaveza izdržavanja. Ona prestaje i smrću poverioca ili dužnika izdržavanja, ili istekom roka na koji je izdržavanje određeno.

Posted in Izdržavanje | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Izdržavanje maloletnog deteta

Maloletno dete ima pravo na izdržavanje dokle god je maloletno, bez potrebe da budu zadovoljeni bilo kakvi dodatni uslovi. Naravno, pre svih su obavezni da ga izdržavaju njegovi roditelji. Ako oni nisu živi ili nemaju sredstava da izdržavaju dete, ta obaveza prelazi na druge srodnike deteta.

Posted in Izdržavanje | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Sudsko utvrđivanje obaveze izdržavanja

Često ni poverilac ni dužnik nisu baš sigurni da li je drugi obavezan da izdržava prvog, a još češće je prvi sasvim siguran, a drugi se pravi lud. Čak i ako se slažu oko postojanja same obaveze, moguće je da se neće složiti oko visine iznosa, niti oko načina izdržavanja. U svim ovim situacijama, na raspolaganju im stoji sud.

Posted in Izdržavanje | Tagged , , , | Leave a comment

Ako davalac izdržavanja ne poštuje sudsku odluku

Dužnik izdržavanja će posle sudske odluke morati redovno da daje izdržavanje poveriocu, a ako to ne bude radio, poverilac može od suda da traži da ga na to primora.

Posted in Izdržavanje | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o doživotnom izdržavanju

Ugovorom o doživotnom izdržavanju neka osoba se obavezuje da će da izdržava drugu osobu i brine o njoj do kraja njenog života u zamenu za njenu imovinu, najčešće neku nekretninu. Davalac izdržavanja postaje vlasnik imovine tek nakon smrti izdržavane osobe.

Posted in Izdržavanje | Tagged , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje