U pravu si! Online

Brak i vanbračna zajednica

Veridba

Kao i u većini drugih zemalja, veridba je danas samo deo tradicije, a ne i pravno regulisana institucija – s jednim izuzetkom!

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Tagged , | Leave a comment

Uslovi za sklapanje braka

Brak je pravno važeći ako je sklopljen pred matičarem, i ako je pri njegovom sklapanju istovremeno ispunjen niz uslova.

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Postupak sklapanja braka

Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za sklapanje braka matičaru u bilo kojoj opštini u zemlji. To se obično čini usmeno (mada, ako baš želite da se držite formalnosti, možete to učiniti i u pisanoj formi), a matičar o zahtevu sačinjava zapisnik.

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Prava i obaveze supružnika

Pravni sistem postavlja samo funkcionalni okvir bračne zajednice, uz detaljniju obradu pitanja kao što su dom, imovina, izdržavanje… Dalje uređenje međusobnih odnosa u potpunosti je prepušteno supružnicima, dok god je u skladu sa bazičnim zakonskim principom bračne, a bogami i vanbračne zajednice: bračni partneri su ravnopravni i dužni da se uzajamno poštuju, pomažu i izdržavaju.

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Venčanje u inostranstvu

Pri zaključenju braka u inostranstvu, našim državljanima su na raspolaganju dve mogućnosti: da se venčaju u formi i pod uslovima koji važe u drugoj državi, a da potom, ako žele da brak bude važeći i u našoj zemlji, podnesu strani venčani list na uvid matičaru u Srbiji. Ovaj će konstatovati „dokaznu snagu strane javne isprave“ 

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Tagged , , , | Leave a comment

Brak sa stranim državljaninom/državljankom

Pri venčanju sa stranim državljaninom ili državljankom u Srbiji, primeniće se forma koja važi u našoj zemlji. U pogledu materijalnih uslova (uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi brak bio punovažan i postojeći), primeniće se, za svakoga, pravo države čiji je on državljanin. …

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Tagged , , , , , | Leave a comment

Poništenje braka

Dešava se da mladenci koji po zakonu nisu mogli da stupe u brak to ipak urade – ili usled nepažnje matičara, ili zbog kakve prevare ili obmane. Takav brak je, iako nezakonit, punovažan dok se ne poništi pred sudom.

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Tagged | Leave a comment

Vanbračna zajednica

Naš zakon priznaje vanbračnu zajednicu, i u pogledu prava i obaveza partnera skoro da je izjednačava sa brakom; određene razlike postoje samo u domenu nasleđivanja. Važno je samo da je zajednica “stvarna i potpuna” (to jest, da se ni u čemu ne razlikuje od braka, osim u formi) – da partneri žive zajedno, i da 

Posted in Brak i vanbračna zajednica | Tagged , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje