U pravu si! Online

Nadzor i zaštita

Zaštita prava učenika u okviru škole

Školska ustanova, kao i svi zaposleni u njoj, dužni su da obezbede sve uslove za ostvarivanje prava učenika. Ako do povrede tih prava ipak dođe, svi zaposleni imaju obavezu da to prijave direktoru. Prijavu direktoru može podneti i učenik ili njegov roditelj.

Posted in Nadzor i zaštita | Tagged , , , | Leave a comment

Prosvetna inspekcija – nadležnosti

Prosvetna inspekcija nadzire rad vrtića, škola i fakulteta i proverava da li je sve u skladu sa propisima iz oblasti obrazovanja ili vaspitanja. Prosvetni inspektor reaguje na nepravilnosti u vezi sa upisom učenika u školu, kršenje prava učenika, roditelja i zaposlenih, diskriminaciju, zlostavljanje, zanemarivanje i nasilje nad učenicima i zaposlenima

Posted in Nadzor i zaštita | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Prosvetna inspekcija – prijava i postupak

U slučaju da postoje problemi u vrtiću, osnovnoj ili srednjoj školi, obratićeš se prosvetnoj inspekciji nadležnoj za teritoriju tvoje opštine ili grada. Inspekcija potom ima rok od dva meseca da ispita navode iz prijave i, ako utvrdi da su oni opravdani, reši tvoj problem.

Posted in Nadzor i zaštita | Tagged , , , , | Leave a comment

Prosvetna inspekcija – ishod postupka

Zadatak prosvetnog inspektora je, pre svega, da obezbedi da se rad škole ili vrtića uskladi sa propisima. Zato on naređuje da se nepravilnosti otklone, ili zabranjuje da se sprovede nešto što nije u skladu sa zakonom, a za ozbiljnije prekršaje, kao i za neposlušne prosvetne radnike i škole i nesavesne roditelje, na raspolaganju mu je podnošenje prekršajnih prijava.

Posted in Nadzor i zaštita | Tagged , , , , | Leave a comment

Zahtev za zaštitu prava učenika

Ako problem kršenja nekog od učeničkih prava ne uspeš da rešiš u okviru škole u kojoj je nastao, možeš Ministarstvu prosvete da podneseš zahtev za zaštitu prava učenika. Reč je o postupku u kojem Ministarstvo prosvete, ako se ispostavi da je to neophodno, može i potpuno da zaobiđe organe škole.

Posted in Nadzor i zaštita | Tagged , , , , , , | 1 Response

Prosvetni savetnik

Prosvetni savetnik je nadležan da procenjuje stručni rad prosvetnih radnika i ustanova, a to znači kvalitet nastave, opravdanost ocena ili stručnost nastavnika. On može, na primer, da sedi na času i sluša predavanje ili ocenjivanje, za razliku od prosvetnog inspektora koji to pravo nema.

Posted in Nadzor i zaštita | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje