U pravu si! Online

Štednja

Štednja — opšte informacije

Štednja je polaganje određenog novčanog iznosa u banku, na koji ti banka plaća kamatu. S bankom zaključuješ ugovor o novčanom depozitu. Štednja može biti po viđenju ili oročena. Takođe, možeš štedeti u dinarima ili devizama.

Posted in Štednja | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o depozitu (štednji)

Ugovor o depozitu datom na štednju mora biti zaključen u pisanoj formi, na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka. Njime banka stiče pravo da raspolaže novcem koji si deponovao i dužna je da ti ga vrati prema uslovima utvrđenim ugovorom, kao i da ti plati ugovorenu kamatu.

Posted in Štednja | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Osiguranje štednog uloga

Banka ima obavezu da tvoje štedne uloge i novac s tekućeg računa, bilo da je reč o dinarima ili devizama, osigura kod Agencije za osiguranje depozita, za slučaj da padne pod stečaj ili bude likvidirana. Osigurava se iznos do 50.000 evra po jednoj osobi u jednoj banci, i za taj iznos država ti garantuje da će ti biti isplaćen ako banka propadne.

Posted in Štednja | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje