U pravu si! Online

Krediti

Krediti — opšte informacije

Pri odobravanju kredita banka se obavezuje da korisniku stavi na raspolaganje određeni iznos novca, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom o kreditu, odnosno u određenom broju mesečnih rata.

Posted in Krediti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vrste kredita

Postoje gotovinski i namenski krediti. Kod gotovinskih kredita banka prebacuje novac na tvoj račun, a ti ga trošiš za šta hoćeš. Kod namenskih kredita se tačno zna za šta si dobio pozajmicu, a novac se prebacuje direktno na račun onoga od koga si nešto kupio ili si mu nešto dužan.

Posted in Krediti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uslovi za dobijanje kredita

Kredit možeš da dobiješ ukoliko zadovoljavaš određene uslove. Pri tom je iznos koji će banka biti spremna da ti pozajmi ograničen. U većini slučajeva moraćeš i da uplatiš depozit ili učešće, a svakako i da platiš određene naknade i obezbediš traženu dokumentaciju.

Posted in Krediti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Procena kreditne sposobnosti

Banka ima obavezu da, pre odobravanja kredita, proceni kreditnu sposobnost korisnika, odnosno da utvrdi da li on trenutno otplaćuje još neki kredit i zaduženje po kreditnoj kartici, ili koristi dozvoljeni minus, kolika je visina njegovih mesečnih obaveza, kao i koliko ih redovno ispunjava.

Posted in Krediti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Instrumenti obezbeđenja

Banke uvek traže nekakvu garanciju da će im kredit biti vraćen, to jest, neki od instrumenata obezbeđenja. To mogu biti depozit, menica, jemstvo (žiranti), hipoteka ili zaloga, a ponekad će ti tražiti i da uplatiš neku vrstu osiguranja.

Posted in Krediti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor o kreditu

Ugovor o kreditu mora biti zaključen u pisanoj formi i tačno se zna šta on treba da sadrži. Uz njega treba da dobiješ i plan otplate, sa svim detaljima kada će se šta dešavati u vezi sa kreditom koji si dobio.

Posted in Krediti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Stambeni krediti

Osim za kupovinu nekretnina koje su već izgrađene ili su tek u izgradnji, stambeni krediti mogu služiti i za izgradnju građevinskog objekta, adaptaciju i rekonstrukciju stana ili kuće ili za plaćanje naknade za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. Sve veće banke potpisale su ugovore sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita, što omogućava povoljnije uslove kreditiranja, a država redovno, u principu svake godine, donosi program subvencionisanih stambenih kredita.

Posted in Krediti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uslovi i način otplate kredita

Krediti mogu biti s fiksnom i promenljivom kamatom, s grejs periodom ili bez njega. Rate možeš uplaćivati na tri načina, a imaš pravo i da pre isteka roka na otplate vratiš banci celokupni iznos kredita.

Posted in Krediti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kašnjenje u otplati kredita

Ukoliko počneš da kasniš sa uplatom rata, na zakasnele uplate računaće ti se kamata za slučaj kašnjenja. Ako kašnjenje postane preveliko, banka može da odluči da aktivira instrumente obezbeđenja koje si joj dao prilikom zaključenja ugovora o kreditu.

Posted in Krediti | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje