U pravu si! Online

Svojina na nepokretnostima

Pravo svojine

To što si vlasnik neke stvari, pa i nekretnine, u pravnom smislu znači da nad njom imaš pravo svojine, koje podrazumeva da tu nekretninu možeš da koristiš, to jest, da stanuješ u njoj, koristiš je za obavljanje neke delatnosti ili primiš nekog u goste, kao i da njome raspolažeš, što znači da je održavaš ili adaptiraš, izdaješ u zakup, staviš pod hipoteku, prodaš… Naravno, ova prava podležu određenim zakonskim ograničenjima.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Suvlasništvo i zajednička svojina

Susvojina ili suvlasništvo jeste situacija kada više osoba ima pravo svojine na jednoj stvari, u našem slučaju — nekretnini. Na primer, ako ti i tvoji rođaci nasledite neki stan, on će ostati u vlasništvu svih vas zajedno dok se ne dogovorite kako da ga fizički podelite tako da svako dobije svoj deo koji će moći da koristi nezavisno od ostalih, ili ako je to nemoguće uraditi zbog osobina samog stana. Znaće se koliki je čiji deo, ali ne i koji deo kome pripada.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Državina

Državinu nad nekom nekretninom ima svako ko se prema njoj ponaša kao vlasnik, dakle, onaj ko u stvarnosti ima mogućnost da je koristi ili njome raspolaže, bez obzira na to da li je zaista vlasnik ili ne. Ovo je bitno, jer u većini slučajeva onaj ko ima državinu ima pravo da traži sudsku zaštitu ukoliko mu neko smeta u korišćenju nekretnine koju drži.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Održaj

Pod određenim uslovima, onaj ko ima državinu nad nekom nekretninom, a nije njen vlasnik, može da postane vlasnik te nekretnine. Ova pravna mogućnost naziva se održaj.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pravo prolaza i ostale stvarne službenosti

Da bi se služio svojom nekretninom, ponekad je potrebno da koristiš susednu, na primer, da prođeš preko nečijeg zemljišta. Nekad je neophodno i da zatražiš od vlasnika susedne nekretnine da se uzdrži od određenih radnji, kao što je nadziđivanje sprata nad tvojim stanom. Kada se zvanično ustanovi da imaš pravo na nešto od toga, kaže se da si stekao stvarnu službenost nad drugom nekretninom.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Pravo plodouživanja i stanovanja (lične službenosti)

Neke osobe mogu imati pravo da koriste nekretninu koja nije njihova. One mogu imati pravo plodouživanja, upotrebe ili stanovanja. Ova prava nazivaju se lične službenosti.

Posted in Svojina na nepokretnostima | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje