U pravu si! Online

Stambene zgrade

Skupština i savet stambene zgrade

Skupštinu stambene zgrade čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade kao što su lokali, garaže i slično. Skupština odlučuje o održavanju zgrade, redu u zgradi i korišćenju zajedničkih prostorija.

Posted in Stambene zgrade | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Komšijski odnosi

Kućni red je skup pravila o korišćenju stanova i zajedničkih delova zgrade, kao i pravila kojima se obezbeđuje mirno i nesmetano korišćenje stanova. Za kršenje ovih pravila predviđene su novčane kazne.

Posted in Stambene zgrade | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Održavanje stambenih zgrada

Pod održavanjem se podrazumeva izvođenje radova potrebnih za zaštitu zgrade, njenih zajedničkih delova, uređaja, instalacija i opreme, popravka oštećenih i zamena dotrajalih delova kojima se obezbeđuje njihova ispravnost, upotrebljivost i sigurnost.

Posted in Stambene zgrade | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Vrste radova na održavanju zgrada

Manji radovi na održavanju zgrada, kao što je čišćenje, spadaju u tekuće održavanje, a veći, kao što je zamena lifta, u investiciono održavanje. Posebno su regulisane hitne intervencije, odnosno radovi koji se obavljaju bez odlaganja, radi zaštite bezbednosti ljudi i imovine.

Posted in Stambene zgrade | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Firme za održavanje zgrada

Iako može da odluči da stanari sami održavaju zgradu, skupština zgrade najčešće poverava održavanje opštinskom/gradskom javnom preduzeću za stambene usluge ili nekom drugom preduzeću ili preduzetniku. Zakonom je određeno šta sve mora da sadrži ugovor sa firmom za održavanje.

Posted in Stambene zgrade | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Nadziđivanje i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove

Skupština zgrade može doneti odluku da se krov popravi tako da se tokom sanacije izgradi novi stan, ili da se zajedničke prostorije pretvore u stan ili poslovni prostor. Ove odluke donose se većinom od ukupnog broja članova skupštine zgrade.

Posted in Stambene zgrade | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje