U pravu si! Online

Zaštita prava korisnika

Podnošenje prigovora i sudska zaštita

Ako smatraš da ti je operater previše naplatio uslugu, da je ona nezadovoljavajućeg kvaliteta ili da postoji odgovornost operatera za štetu koju si pretrpeo, prvo pokušaj da problem rešiš s njim. Ukoliko to ne urodi plodom, zaštitu možeš potražiti od Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL) i na sudu.

Posted in Zaštita prava korisnika | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Odgovornost operatera za štetu

U slučaju da pretrpiš štetu zbog neodgovarajućeg postupanja operatera elektronskih komunikacija, nastaje pitanje da li i kako tu štetu možeš da nadoknadiš. Naši operateri nisu baš skloni da sebe smatraju odgovornim za štetu koju izazovu, pa ćeš u najvećem broju slučajeva morati da se obratiš sudu.

Posted in Zaštita prava korisnika | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Inspekcija za elektronske komunikacije

Pored Republičke agencije za elektronske komunikacije, kontrolu rada operatera elektronskih komunikacija vrši i Inspekcija za elektronske komunikacije. Inspektor je dužan da obavesti Agenciju o utvrđenim nepravilnostima i propustima operatera i da joj po potrebi predloži preduzimanje određenih mera.

Posted in Zaštita prava korisnika | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Uznemiravanje putem telefona

Uznemiravanje putem telefona ili zlonamerno pozivanje zabranjeno je i može se sprečiti, a pretplatnik čiji se fiksni ili mobilni telefon koristi za uznemiravanje može biti isključen s mreže. Pored toga, zavisno od sadržine poziva, onaj ko te maltretira na ovaj način može biti i krivično gonjen.

Posted in Zaštita prava korisnika | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje