U pravu si! Online

Televizija

Distributeri TV signala

Na našem tržištu, distribucijom TV signala bave se kablovski i satelitski distributeri, kao i Telekom koji pristup televiziji obezbeđuje preko svoje fiksne telefonske mreže.

Posted in Televizija | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Radio i TV pretplata — opšte informacije

Svako domaćinstvo koje ima bar jedan radio ili televizijski prijemnik dužno je da plaća RTV pretplatu. Pretplata se plaća nezavisno od broja prijemnika, načina na koji se prima signal ili toga da li uopšte gledaš i slušaš programe javnog servisa ili ne. Pretplatu plaćaju svi vlasnici električnih brojila, osim onih koji odjave prijemnik ili zadovolje uslove za oslobađanje od plaćanja pretplate i zatraže da budu oslobođeni.

Posted in Televizija | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Oslobađanje od plaćanja RTV pretplate

Invalidi i osobe koje su izgubile vid ili sluh imaju pravo da ne plaćaju pretplatu. Vlasnici više nekretnina ne moraju da plaćaju pretplatu za kuće i stanove u kojima niko ne živi.

Posted in Televizija | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sporovi oko RTV pretplate

Ustavni sud zauzeo je stav da je RTV pretplata u saglasnosti sa Ustavom. Međutim, pretplatnik uvek može da se sudi sa RTS-om ako smatra da on naplaćuje pretplatu na nezakonit način. Takođe, neplaćena pretplata zastareva za godinu dana, pa nemaš obavezu da platiš starije dugove.

Posted in Televizija | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje