U pravu si! Online

Odnosi sa operaterom

Ponuda i cenovnik usluga

Da bi odlučio s kojim ćeš operaterom potpisati ugovor o nekoj od usluga elektronskih komunikacija, preporučljivo je da prethodno proučiš njegovu ponudu i cenovnik i uporediš ih s konkurencijom. Postoje jasna pravila o tome kako treba da izgledaju informacije o ponudi.

Posted in Odnosi sa operaterom | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ugovor sa operaterom

Da bi počeo da koristiš neke od usluga elektronskih komunikacija, kao što su fiksna i mobilna telefonija, Internet, kablovska televizija, moraš prethodno da potpišeš ugovor sa operaterom. Dokument koji tom prilikom potpisuješ zapravo je samo jedan deo ugovora. Drugi deo, mnogo važniji, sadržan je u takozvanim opštim uslovima pružanja usluga.

Posted in Odnosi sa operaterom | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Obaveze korisnika

Potpisivanjem ugovora sa operaterom korisnik pristaje na sve obaveze koje proizlaze iz ugovora, odnosno iz opštih uslova. U prvom redu radi se o troškovima za kupljenu uslugu, ali korisnik može imati i izdatke po osnovu drugih obaveza.

Posted in Odnosi sa operaterom | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Kvalitet elektronskih usluga

Usluge operatera fiksne i mobilne telefonije, kablovskih operatera, internet provajdera i ostalih telekomunikacionih operatera moraju da zadovoljavaju standard kvaliteta koji je odredila Republička agencija za elektronske komunikacije.

Posted in Odnosi sa operaterom | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje