U pravu si! Online

Komunalna policija

Šta je komunalna policija?

Komunalna policija je „mlađa sestra” regularne policije. Nju osniva svaki grad za sebe, a prve takve jedinice počele su da rade 2011. godine. Dužnost komunalne policije je da brine o komunalnom redu, pri čemu ona može da reaguje brže i efikasnije od nadležnih inspekcija.

Posted in Komunalna policija | Tagged , , , | Leave a comment

Dužnosti komunalne policije

Komunalna policija ima mnogo različitih zaduženja. Njen posao je da se stara da komunalne službe i saobraćaj funkcionišu bez smetnji, da spreči uništenje i prljanje imovine i javnih površina i zagađenje životne sredine, kao i da pomogne ostalim gradskim i državnim službama da nesmetano obave svoju dužnost.

Posted in Komunalna policija | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Ovlašćenja komunalne policije

Da bi komunalni policajac uspešno obavio svoju dužnost, na raspolaganje su mu stavljena različita ovlašćenja – od usmenog upozorenja do podnošenja prekršajnih i krivičnih prijava, ali su jasno propisani uslovi pod kojima može da upotrebi svako od tih sredstava.

Posted in Komunalna policija | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Komunalna policija – prijava i postupak

Ako nisi siguran kome treba da prijaviš osobu koja ti svaki dan zatrpava dvorište smećem, ili komšiju koji uporno parkira automobil tako da ne možeš da prođeš trotoarom, najsigurnije je da pozoveš komunalnu policiju.

Posted in Komunalna policija | Tagged , , | Leave a comment

Žalbe na rad komunalne policije

Ako smatraš da je komunalni policajac upotrebio neko od svojih ovlašćenja protivno zakonu, možeš da uputiš pritužbu na njegov rad. Ukoliko je pogrešno procenio da si počinio neki prekršaj, pa ti je neopravdano naplatio kaznu, možeš se žaliti prekršajnom sudu. Ako si zbog njega pretrpeo nekakvu štetu, možeš preko suda da tražiš nadoknadu.

Posted in Komunalna policija | Tagged , , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje