U pravu si! Online

Informacije od javnog značaja

Šta su informacije od javnog značaja?

Informacije od javnog značaja su sve informacije sadržane u dokumentima kojima raspolažu organi javne vlasti, a tiču se njihovog rada i postupaka. One gotovo uvek moraju biti dostupne svim građanima i medijima.

Posted in Informacije od javnog značaja | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kako tražiš informacije od javnog značaja?

Da bi od nekog organa javne vlasti dobio informaciju od javnog značaja treba da podneseš zahtev u kojem moraš da navedeš naziv organa vlasti, svoje podatke i što precizniji opis informacije koju tražiš. Ako organ kome si se obratio ima informaciju koju tražiš, dužan je da ti je stavi na uvid ili izda kopiju dokumenta u kojem se ona nalazi.

Posted in Informacije od javnog značaja | Tagged , , , , , | Leave a comment

Šta ako naiđeš na problem?

Može se dogoditi da iz različitih razloga ne dođeš do informacije od javnog značaja koju si tražila, ili da informacija koju si dobila nije valjana. Zakon je propisao na koji se način rešava svaki od ovih problema.

Posted in Informacije od javnog značaja | Tagged , , , , , | Leave a comment

Poverenik za informacije od javnog značaja

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je nezavisna institucija koja treba da pomogne građanima koji od organa javne vlasti iz bilo kojeg razloga ne mogu da dobiju na uvid tražene informacije.

Posted in Informacije od javnog značaja | Tagged , , , , , , | Leave a comment
 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje