U pravu si! Online

Upis na fakultete i visoke škole

Fakulteti i visoke škole raspisuju konkurs za upis studenata na prvu godinu studija najmanje pet meseci pre početka školske godine. Konkurs mora da sadrži: broj studenata za određene studijske programe, uslove za upis, merila za utvrđivanje redosleda kandidata, postupak sprovođenja konkursa, način i rokove za podnošenje žalbe na utvrđeni redosled, kao i visinu školarine koju plaćaju studenti čije se studiranje ne finansira iz budžeta.

Privatni fakulteti sami određuju koliko će studenata primiti, ali taj broj ne može biti veći od kapaciteta fakulteta utvrđenog akreditacijom. Na privatnim fakultetima svi studenti sami plaćaju školarinu, ali je i tamo u nekim slučajevima moguće dobiti stipendiju.

Broj brucoša na državnim univerzitetima određuje osnivač, znači država, s tim što Vlada pre raspisivanja konkursa donosi odluku o tome za koliko će studenata školovanje platiti država. Ostali kandidati koji budu primljeni moraće sami da plate školarinu.

Ukoliko se u prvom upisnom roku upiše manje studenata nego što je predviđeno, slobodna mesta popunjavaju se u drugom upisnom roku.

Uslovi za prijavljivanje na konkurs

Svi kandidati moraju imati diplomu odgovarajuće četvorogodišnje srednje škole. Koja je srednja škola odgovarajuća za koji fakultet ili visoku školu, određuje sama visokoškolska institucija. Samo se na umetničke fakultete i visoke škole može upisati neko ko nema završenu četvorogodišnju školu, pod uslovom da položi neke dodatne ispite, što opet određuje sam fakultet. Naravno, da bi se neko upisao na studije, mora poznavati jezik na kojem se odvija nastava.

Redosled kandidata

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Fakultet na osnovu ova dva kriterijuma boduje kandidate i pravi rang-listu. Na državnim univerzitetima kandidati s najvećim brojem bodova, do broja kandidata koje finansira država, upisuju se kao budžetski studenti, a ostali, do ukupnog broja koji fakultet upisuje, kao samofinansirajući.

Prijemni ispit

Smatra se da si potpisom na konkursnoj prijavi potvrdio da prihvataš pravila prijemnog ispita. Na prijemni ispit treba da poneseš važeću ličnu kartu ili pasoš, jer nećeš moći da polažeš ako ne budu mogli da utvrde tvoj identitet.

Dokumenti za prijavu na konkurs

Uz popunjen obrazac prijave na konkurs podnose se fotokopije (negde traže overene, a negde neoverene, s tim što onda moraš da doneseš originale na uvid) sledećih dokumenata:

 • svedočanstava svih razreda srednje škole,
 • diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu,
 • dokaza o uplati naknade za prijemni ispit (za iznos i broj računa na koji se uplaćuje raspitaj se na fakultetu).

Dokumenti za upis

Da bi se upisao na visokoškolsku ustanovu treba da doneseš:

 • originale svedočanstava i diplome,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • dva obrasca ŠV-20,
 • prazan indeks,
 • dve fotografije formata 4,5 cm x 3,5 cm,
 • dokaz o uplati školarine ukoliko se upisuješ kao samofinansirajući student.

Raseljeni s Kosova i Metohije

Ukoliko budući brucoši raseljeni s Kosova i Metohije ne mogu da pribave sva potrebna dokumenta za prijavu na konkurs ili za sam upis, oni o sadržini dokumenta koji nedostaje daju ličnu pismenu izjavu. U slučaju da im nedostaje neko od svedočanstava srednje škole, izračunaće se prosek srednjih ocena iz razreda za koje imaju svedočanstva, i taj prosek računaće se kao uspeh u razredima za koje ne mogu da pribave dokumenta.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.6/5
(Ukupan broj ocena:9)
This entry was posted in Visoko obrazovanje and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje