U pravu si! Online

Upis i studiranje studenata iz ranjivih grupa

Studenti su već punoletni građani, pa za njih nema tako razrađenog mehanizma podrške i uključivanja u obrazovanje kakav je neophodan deci. Na upis na fakultete i visoke škole, studiranje i ocenjivanje svakako se primenjuju opšte odredbe o zabrani diskriminacije, kao i u svim ostalim oblastima života. Te odredbe podrazumevaju, između ostalog, da se mora obezbediti pristup svih građana javnim ustanovama i objektima, bez obzira na lična svojstva tih građana, pa su i visokoškolske ustanove dužne da, na primer, ugrade ulazne rampe i otklone fizičke prepreke za kretanje osoba sa invaliditetom.

Studenti sa invaliditetom

Postoji nekoliko zakonskih odredaba čija je svrha zaštita studenata sa invaliditetom. Tako je obaveza svake visokoškolske ustanove da im, u skladu sa svojim mogućnostima, obezbedi uslove da mogu normalno da studiraju, a novac za to mora da obezbedi osnivač ustanove (u slučaju državnih škola sve mora da plati država, odnosno Pokrajina Vojvodina).

Visokoškolska ustanova može organizovati nastavu ili deo nastave tako da ona bude prilagođena studentima sa invaliditetom, na primer, može za predavanja angažovati tumača za znakovni jezik. Na ispitu, međutim, ustanova je zakonski obavezna da prilagodi polaganje potrebama studenata. To se odnosi i na prijemni ispit za upis.

Niko ne zabranjuje visokoškolskim ustanovama da učine i više od onoga na šta ih zakon obavezuje. Beogradski univerzitet to radi posredstvom Centra za studente sa hendikepom, koji je namenjen studentima sa oštećenim vidom ili sluhom, teškoćama u učenju ili govoru i obolelim od hroničnih bolesti poput dijabetesa i epilepsije. Uloga Centra je da ovim osobama pomogne pri upisu, pruži im informacije o njihovim pravima i mogućnostima, pomogne u rešavanju problema tokom studiranja i da im po završetku studija pomogne da se zaposle.

Upis romskih studenata

Postoje afirmativne mere uključivanja Roma i u visoko obrazovanje. One se izvode iz njihovih prava kao nacionalne manjine, pa Republika svake godine donosi odluku o upisu određenog broja romskih studenata na državne univerzitete, ali pod posebnim uslovima.

Pravo na ovu vrstu podrške imaju svršeni srednjoškolci romske nacionalnosti koji su ispunili uslove za upis na određenu visoku školu i položili prijemni ispit za nju, bez obzira na to gde se nalaze na rang-listi. Romski studenti upisuju se o trošku države, ali van kvote za budžetske studente, dakle, nikome ne zauzimaju mesto. Ne postoje ograničenja koliko se studenata na ovaj način može upisati na koji fakultet, samo ograničenje u ukupnom broju novoupisanih na nivou Srbije. Broj prijavljenih već godinama je znatno manji od maksimalnog.

Listu romskih studenata koji se ovako upisuju sastavlja Nacionalni savet romske nacionalne manjine, na osnovu podataka lokalnih kancelarija za inkluziju Roma i lokalnih nacionalnih saveta. Nacionalni savet šalje listu kandidata Ministarstvu prosvete. Ono piše pojedinačna rešenja o upisu za svakog studenta i šalje ih odgovarajućim visokoškolskim institucijama.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
4.0/5
(Ukupan broj ocena:5)
This entry was posted in Visoko obrazovanje and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje