U pravu si! Online

Status i školarina

Na državnim fakultetima određeni broj studenata školuje se bez plaćanja školarine, dakle, o trošku državnog budžeta, to jest, u statusu budžetskog studenta. Ostali moraju sami da plaćaju godišnju školarinu, u statusu samofinansirajućeg studenta.

Student koji se finansira iz budžeta može u tom statusu da ima upisan samo jedan studijski program na istom nivou studija.

Izbor predmeta

Budžetski student pri upisu godine mora da se opredeli za pohađanje obaveznih i određenog broja izbornih predmeta, a najmanje za onoliko koliko je potrebno da ostvari 60 ESPB bodova.

Samofinansirajući student ne mora da položi sve ispite predviđene programom za tu godinu studija. On može da se prilikom upisa godine opredeli za pohađanje manjeg broja predmeta, ali tako da oni nose najmanje 37 ESPB bodova, ali može i za više. Da ne bude zabune, i on mora da sakupi isti ukupan broj bodova do kraja školovanja da bi dobio diplomu, samo ima mogućnost da studira duže (ali najviše dvostruko duže nego što traju redovne studije).

Kako se određuje status?

Broj budžetskih studenata prve godine utvrđuje Vlada, pre nego što univerziteti raspišu konkurs za upis. Ko će studirati na teret budžeta, a ko će se samofinansirati, utvrđuje se na osnovu uspeha u srednjoj školi i rezultata na prijemnom ispitu za upis na visoku školu.

Kad je reč o statusu studenata koji upisuju drugu i naredne godine fakulteta, bez obzira na to da li su prethodnu završili kao budžetski ili samofinansirajući, ukoliko su sakupili 60 bodova, oni ulaze u krug kandidata za upis sledeće godine na teret budžeta. Svi kandidati rangiraju se po ocenama, a mogući su i neki dodatni kriterijumi od fakulteta do fakulteta. Na osnovu te rang-liste i raspoloživog broja mesta određuje se ko će naredne školske godine biti oslobođen plaćanja školarine. Budžetski student koji ne sakupi 60 bodova ili se ne rangira dovoljno visoko, moraće da nastavi školovanje kao samofinansirajući. Kao što možeš da pretpostaviš, ovo pravilo je veliki izvor nezadovoljstva studenata.

Na drugoj i višim godinama fakultet može da poveća broj budžetskih studenata u odnosu na broj predviđen konkursom za upis te generacije na prvu godinu, ali najviše za 20 odsto.

Visina školarine

Školarina obuhvata usluge koje je sama visokoškolska ustanova odredila svojim aktima kao redovne. Zabranjeno je da se posebno naplaćuju usluge koje su utvrđene kao redovne. Za vanredne usluge, nažalost, nema nikakvih pravila.

Školarina koju plaća samofinansirajući student mora biti srazmerna broju bodova za predmete koje je prijavio na početku godine. Da sve učinimo kristalno jasnim: pošto pun broj bodova na jednoj godini iznosi 60, ako je školarina, na primer, 100.000 dinara, samofinansirajući student koji je odabrao predmete koji nose 37 bodova (ili 61,67 odsto od ukupnog broja) platiće školarinu od 61.670 dinara.

Prestanak statusa studenta

Student prestaje da bude student:

 • kada završi studije;
 • ako se ispiše sa studija;
 • ukoliko ne upiše školsku godinu;
 • u slučaju da ga isključe sa studija;
 • ako ne završi studije ni u dvostruko dužem roku nego što je predviđeno.

Studentu se na njegov zahtev može produžiti rok za završetak studija ako je to u skladu s propisima fakulteta, odnosno visoke škole.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.5/5
(Ukupan broj ocena:13)
This entry was posted in Visoko obrazovanje and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje