U pravu si! Online

Prava studenata

Student ima pravo da se kvalitetno školuje, učestvuje u odlučivanju o svim pitanjima koja ga se tiču i koristi sve povlastice na koje ima pravo zato što je student. U visokom obrazovanju svaka osoba mora biti zaštićena od diskriminacije, bilo prilikom upisa na fakultet ili tokom studiranja. O mehanizmima zaštite studentskih prava možeš da čitaš u posebnom članku.

Prava na kvalitetno školovanje

Svaki student ima pravo da se kvalitetno školuje. Kriterijumi pri upisu i ocenjivanju moraju biti objektivni i isti za sve, a istog kvaliteta moraju biti i uslovi studiranja. Ne može, dakle, na istom fakultetu jedna grupa studenata stalno imati vežbe u kabinetu koji prokišnjava, a druga u tek renoviranom.

Uz to, studenti moraju na vreme dobiti tačne informacije o svemu što je u vezi s njihovim studijama.

Prava na učešće u odlučivanju

Studenti imaju pravo da se čuje njihov glas kada se odlučuje o svemu što se njih tiče, tako što će ih visokoškolska ustanova uključiti u donošenje odluka i omogućiti im da slobodno kažu šta misle.

Student učestvuje u donošenju odluka pre svega posredstvom studentskog parlamenta, koji odlučuje o pitanjima važnim za studente i bira studentske predstavnike u upravi fakulteta, visoke škole i univerziteta. Svaki student može da bira svoje predstavnike u studentskom parlamentu i da se kandiduje za parlamentarca.

Takođe, studenti imaju pravo da slobodno osnivaju sopstvene organizacije i udruženja. Pri tom imaj u vidu da u visokoškolskoj ustanovi nije dozvoljeno političko, stranačko ili versko organizovanje i delovanje.

Pravo na povlastice namenjene studentima

Ukoliko su nekim zakonom ili propisom predviđene neke povlastice i popusti u korišćenju određenih usluga (na primer, smeštaj u domu ili ishrana u menzi), studentu se mora omogućiti da te povlastice koristi.

Pravo na zaštitu od diskriminacije

Pre svega, pravo na visoko obrazovanje ima svako ko je stekao odgovarajuće srednje obrazovanje, naravno, pod uslovom da je postigao potreban uspeh u srednjoj školi i na prijemnom ispitu za upis u visokoškolsku ustanovu. To pravo ne sme mu biti uskraćeno zbog njegove rase, boje kože, pola, seksualne orijentacije, nacionalnosti, jezika, vere, političkog opredeljenja, imovnog stanja ili socijalnog porekla, ili postojanja neke senzorne ili motoričke smetnje.

U visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda zabranjeno je ugrožavati, omalovažavati, vređati, zlostavljati ili na bilo koji drugi način diskriminisati ma kog pojedinca ili grupu, otvoreno ili prikriveno.

Ne smatraju se diskriminacijom mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti i zaštite studenata koji se nalaze u nejednakom položaju u odnosu na ostale.

Mirovanje prava i obaveza studenta

Studentu se, na njegov zahtev, odobrava mirovanje prava i obaveza u slučaju:

 • teže bolesti;
 • upućivanja na stručnu praksu u trajanju od najmanje šest meseci;
 • odsluženja i dosluženja vojnog roka;
 • nege deteta do godinu dana života;
 • održavanja trudnoće.

Visokoškolska ustanova može predvideti još neke situacije u kojima student može da traži mirovanje prava i obaveza.

VN:F [1.9.22_1171]

Oceni članak!

Razumljiv?
Koristan?
Zanimljiv?
Ocena:
3.7/5
(Ukupan broj ocena:6)
This entry was posted in Visoko obrazovanje and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

 • Podrška

 • btd

  btd
 • netherlands

  netherlands
 • Ministarstvo

  ministarstvo omladine i sporta
 • microsoft

  microsoft
 • paragraf

  paragraf
 • b92

  b92
 • ringier

  ringier
 • mtv

  mtv
 • boje

  boje